Световнопризнатият инвазивен кардиолог и новатор проф. Иво Петров беше удостоен с приза Дигитално активен лекар на 2019 г. за активната му роля като инициатор и модератор на едни от най-успешните виртуални медицински събития в CredoWeb.

Наградата му беше връчена официално по време на международния конгрес BEC&ISES Еndovascular Academy 2019 в присъствието на изтъкнати експерти от областта на интервенционалната медицина от над 20 страни в Европа.

В дискусията Хирургично и ендоваскуларно лечение на аортата на CredoWeb са участвали 574 участници  - кардиолози и кардиохирурзи, анестезиолози, специалисти по образна диагностика, общопрактикуващи лекари.

Втората дискусия Оптимално лечение на пациенти с аортна клапна патология е провокирала интереса на 600 кардиолози, кардиохирурзи, общопрактикуващи лекари, анестезиолози и специалисти по образна диагностика, включително и на специалисти от чужбина. Проф. Петров мобилизира експертния потенциал на едни от най-изтъкнатите специалисти в Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център: д-р Асен Келчев, проф. Найденка Златарева и д-р Ясен Гецов, които се включиха като комодератори и предложиха различни гледни точки към проблема. В центъра на дебата бяха отворената хирургия като златен стандарт при пациенти с нисък риск и тенденцията към клапносъхраняващи операции, предимствата и показанията за минииинвазивни оперативни методики – министернотомия и странична торакотомия, катетърно имплатиране на аортната клапа (TAVI), ролята  на ехокардиографията при избора на клапноаортна интервенция  и постпроцедурното проследяване.

Проф. Петров лансира идеята, че няма „златна“ методика и провокира участниците в дискусията да преценяват кой конкретен пациент за коя конкретна методика е подходящ, а не да се действа според предпочитанието на болния или съобразно някакви общи критерии.

Предстои и трета дискусия прeз ноември на тема: Интервенционално лечечение на мозъчен инсулт. 

Според проф. Иво Петров такива сериозни виртуални форуми стават двигатели за развитие на модерните методики  и допринасят за това институциите да обръщат по-голямо внимание и да стимулират колаборация между отделните специалности, което дава шанс за достъп на по-голяма част от пациентите.