Проф. Найденка  Златарева е първата българка получила почетния плакет  за цялостен принос в развитието на ехокардиографията и образната диагностика в България. Решение на фондацията по неинвазивна образна диагностика в кардиологията е да връчи тази награда на проф. Златарева, която се чувства особено поласкана и за която този жест е огромна чест и признание.

Проф. Д-р Найденка Златарева е началник Интензивно кардиологично отделение в Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център. Има клинични интереси в следните области:  исхемична болест на сърцето, артериална хипертония, ендокринни кардиомиопатии, оценка на десни сърдечни кухини, оценка на миокардна механика, ехокардиография. Автор е на над 80 публикации в български и чуждестранни списания и две монографии. Участва в многобройни български и чуждестранни конгреси и симпозиуми.