1. Мийте ръцете си със сапун и вода за най-малко 20 секунди. Ако сапун и вода не са налични, можете да използвате и дезинфекциращ препарат за ръце на алкохолна основа с поне 60% алкохол

 

2. Покривайте устата и носа си при кашляне или кихане с кърпи за еднократна употреба или сгънат лакът.

 

3. Спазвайте разстояние от 1 метър с лице, което кашля, киха или има треска.

 

4. Носете маска, ако кашляте или кихате.

 

5. Ако имате температура, кашлица или затруднено дишане, информирайте общопрактикуващия си лекар и потърсете медицинска помощ.