От Учебен отдел на Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център обявиха новото план-разписание за продължаващо медицинско обучение. Всички курсове и индивидуални обучения, между които могат да избират висшите медицински специалисти и професионалисти по здравни грижи, са публикувани ТУК.

Аджибадем Сити Kлиник е акредитирана за провеждане на практическо обучение (учебни практики и преддипломен стаж) на:

  • - студенти по професионално направление „Медицина“ на образователно- квалификационна степен „Магистър“
  • - студенти по професионално направление „Здравни грижи“ на образователно- квалификационна степен „бакалавър“ по специалността „медицинска сестра“

Пожелаваме успех на всички кандидати за продължаващо медицинско обучение!