Заедно с целия спектър на отворена и ендоваскуларна съдова хирургия, един от важните акценти на отделението с ръководител д-р Стефан Стефанов, е дисталната хирургия на най-малките съдове на долен крайник. От откриването си през декември 2012 г. до момента отделението по Съдова хирургия отчита нескромната статистика от 300 поставени дистални байпаси на долни крайници.

Дисталната хирургия е златен стандарт при критична исхемия и много често при диабетно болни. Практика е този метод на лечение да се прилага при пациенти, индикирани за ампутация в други лечебни заведения. Това са техники, доказали се в практиката на отделението по съдова хирургия като успешни, дори когато всички други възможности са изчерпани. В дългосрочен план максималната преживяемост на дисталните артериални байпаси надхвърля 14 години. Средната проходимост за 5 годишен период при тези операции е над 70%. Това са окуражаващи резултати за пациентите с критична исхемия на крайника, които по статистика в България за година са повече от 4000. Тенденциите обаче са това число да нараства със застаряването на населението и с лавинообразното увеличение на пациентите със захарен диабет.

Дори и парадоксално на пръв поглед, друг приоритет на отделението по съдова хирургия в Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център е оперативното лечение на торако-абдоминалните аортни аневризми. Операциите върху най-големите съдове в организма се прилагат само от година. Това е възможно благодарение на немалкия първоначален опит на лекарите и след множеството успешни операции при аневризми във всички подстоящи сегменти на аортата. Макар и нови за страната, операциите на торако-абдоминалните аневризми биха дали шанс за оцеляването на десетки пациенти с това заболяване.