Модернизирането на здравеопазването в общинските болници и медицински центрове  вече е възможно благодарение на дарителските акции на  Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център и Сдружение Лайънс клуб София-Витоша България. Посредством инициативата са осигурени  12 многопараметърни уреди за дистанционен мониторинг и сим карти на общинските лечебни заведения в София град. Целта на кампанията е постигане на колаборация между лечебните заведения и специалистите за предоставяне на по-добри и ефективни здравни услуги за пациентите, чрез телемониторен софтуер.

Идеен инициатор на акцията е проф. Иво Петров, медицински директор на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ, заместник-председател на Столичен Общински Съвет и член на ПК по здравеопазване и социална политика към СО.

 

В две поредни срещи в Столична община пред представители на общинските болници беше направена демонстрация на възможностите на   устройството Check Point, неговите функционалности, начин на работа и ползи. На събитията присъстваха проф. д-р Иво Петров и неговият екип, управителят на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Андрей Марков и ръководителите на отделенията в болницата, Дончо Барбалов, заместник-кмет по направление “Финанси и здравеопазване” в Софийска община, управители и лекари от общинските болници.

 

„Това е наистина едно благородно начинание в подходящ момент в тази трудна обстановка за цялата държава и особено за здравеопазването. Това е изключително навременно, защото става въпрос за най-модерната телемониторираща система в света, която може би за изненада на много е българска!“, коментира високотехнологичното оборудване проф. Иво Петров.

 

Check poitn е единственото онлайн телемониторно устройство в света, чрез което може да се получи информация в реално време за множество физиологични показатели, както и 12-канална електрокардиограма. Дистанционното проследяване на пациенти с усложнено състояние и наблюдаване на основните им параметри е иновация, която е особено нужна особено в контекста на пандемията. Благодарение на устройства Check Point, един пациент може да бъде наблюдаван едновременно от няколко специалисти. По този начин лекарите от Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център ще имат могат да предоставят своята експертиза по отношение на по-сложни кардиологични случаи. Колаборацията между медицинските професионалисти е ключово за предоставяне на навременна и адекватна лекарска помощ и постигането на система за здравеопазване от ново поколение.

 

Телемониторните устройства са стъпка напред към бъдещето в здравната система, постигане на тясна връзка между лечебните заведения и специалистите и носене на максимална полза за пациентите.