На 28 и 29 октомври 2016 година в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ , се проведе обучителен модул на тема Сърдечна недостатъчност – продължаващо медицинско обучение за кардиолози. Ръководител на курса беше доц. д-р Яна Симова, д.м. Началник на Отделение по кардиология. Като лектори участваха още проф. д-р Найденка Златарева, д.м.н., д-р Милен Предовски и д-р Ивета Ташева. Лекционните теми обхванаха оценка на систолна функция на лява камера, методи за анализ на синхронност на съкращението, изследване на диастолна функция на лява камера, оценка на структура и функция на дясна камера и десностранна сърдечна недостатъчност, сърдечна-ресинхронизираща терапия, терапия със стволови клетки при сърдечни заболявания. Специализанти по кардиология от Аджибадем Сити Клиник (д-р Инна Царева, д-р Искрен Гарвански, д-р Николай Маринов и д-р Александра Чернева) представиха интересни клинични случаи от нашата практика.

Освен теоретична част, в обучителния модул беше наблегнато на практически занимания. Под ръководството на доц. Яна Симова, проф. Найденка Златарева, д-р Милен Предовски и д-р Емил Димитров кардиолозите научиха как да оптимизират с помощта на ехокардиографски апарат настройките на кардиостимулаторите, да оценяват диастолната функция на лява камера, да изследват подробно десните сърдечни кухини и да провеждат ултразвуково изследване на бял дроб.

За участие в обучителния модул бяха поканени 12 кардиолози от страната (броят на участниците се ограничава от необходимостта от осигуряване на оптимална ангажираност на всеки от тях при практическите занятия). Лекарите останаха изключително доволни, оцениха курса като отлично организиран  и извънредно полезен. Всички изявиха желание да се включват и в други подобни обучителни модули.