Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център е едва втората болница у нас, която е оборудвана с OCT - FFR апарат за оптична кохерентна томография. Тази модерна технология внася нов поглед в инвазината кардиология и дава възможност за много по-прецизна диагностика на плаките на съдовете и съответно избор на най-правилния терапевтичен подход за пациента.

OCT системата комбинира функционалните възможности на фракционния резерв на кръвотока (fractional flow reserve – FFR) и анатомичните възможности на оптичната кохерентна томография (optical coherence tomography – OCT).

Комбинирането в едно устройство на FFR и OCT осигурява възможност за по-прецизна диагностика на засегнатите от атеросклероза съдове на сърцето и за  оптимизиране на интервенционалните процедури.

Идентифицирането на плаката и стеснението на съда с максимална точност са изключително важни за избора на лечение. ОСТ апаратът "вижда" с абсолютна точност кой участък от сърдечния съд е засегнат, колко процента е стеснението, каква е дебелината на плаката, в стабилно или нестабилно състояние е тя. FFR функцията пък диагностицира колко голяма е пречката в кръвоснабдяването (исхемията), която създава конкретна стеноза. От изследването зависи дали проследяване на състоянието на пациента във времето е достатъчно или трябва да се вземат по-категорични мерки: поставяне на стент или кардиохирургична операция.

Методът е подобен на вътресъдовия ултразвук IVUS, но вместо него се използва светлина. Разделителната способност на апарата за ОСТ е много по-добра от тази на IVUS в границите на близкото проникване. ОСТ и FFR е златен стандарт за оценка на граничните стенози на сърдечните артерии.