На 14 и 15 май 2021 г. в София се проведе I-ви Национален конгрес по ангиология. Това е първа научна инициатива на новосъздаденото Българско дружество по ангиология с цел лекарите от различни специалности да бъдат запознати с новостите в областта на диагностиката, медикаментозното, ендоваскуларното и хибридното лечение на съдовите заболявания. Домакини на научния форум бяха председателя на дружеството прoф. д-р Лъчезар Гроздински заедно с проф. д-р Милена Станева и проф. д-р Иво Петров, членове на Управителния съвет на Дружеството по ангиология.

Специален гост и лектор на конгреса беше д-р М. Лихтенберг, председател на Германското дружество по ангиология (DGA).

По време на ангиологичната среща бяха представени под формата на клинични случаи демонстрации на процедури за диагностика, различни ендоваскуларни техники и изнесени лекции за периферните съдови интервенции. Освен на място в хотел „Хилтън“ в София, конгресът се излъчваше онлайн с участие на десетки лекари.

Научната програма включи над 50 презентации, представени от ангиолози и специалисти от свързани медицински области - кардиолози, съдови хирурзи, невролози, нефролози и ендокринолози. Основните научни теми бяха в областта на венозни заболявания и БТЕ, диагностика и лечение на мултификална атеросклероза - периферна артериална болест,  каротидна атеросклероза, висцерална атеросклероза, мозъчно-съдова болест и исхемична болест на сърцето.

Ангиолоичните теми бяха както с теоретична така и с практична насоченост, като акцентът беше върху съвременни методи за диагностика и ендоваскуларна терапия на съдовите заболявания

Представени бяха не само съвременните световни концепции и тенденции, но и богатия лечебен опит на българските съдови специалисти.

Според председателя на Българското дружество по ангиология проф. Гроздински смисълът на Ангиологичния конгрес е да се обмени информация по теми и проблеми в областта на съдовите заболявания, да се сподели емпиричния опит между българските ангиолози и всички специалисти, работещи в областта на ангиологията.

Целта на Българското дружество по ангиология  е конгрес да се утвърди като ежегоден и да се превърне в запазена марка за форум с изключително високо ниво на научно участие, демонстрация на световно-утвърдени практики и тенденции в лечението на съдовите заболявания.

 

 

 

 

Свързани отделения