О Б Я В А

Във връзка с наредба  №1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването Ви уведомяваме, че Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ обявява следните места за специализанти по различни специалности за СУ „Кл.Охридски“ съобразно одобреното предварително планиране направено през 2016г.

Обявяваме общо 6 места:

  • 5 места за специалност Кардиология
  • 1 място за специалност Ангиология

В двуседмичен срок в деловодството на Аджибадем Сити Клиник София ще бъдат приемани документите на кандидатите за специализация – заявление свободен текст за кандидатстване, диплома за висше образование и автобиография. На 15.02.2016 ще бъде проведен подбор на база предоставените документи и интервю с одобрените кандидати. До края на февруари с одобрените кандидати ще бъдат сключени договори за специализация по чл.68 от КТ и ще бъдат уведомени учебните отдели на СУ „Кл.Охридски“.

Моля, желаещите да кандидатстват за специализантски места да изпращат своите документи на следния и-мейл: danaela.parusheva@cityclinic.bg