О Б Я В А 

 

Във връзка с Наредба №1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването Ви уведомяваме, че Аджибадем Сити Клиник УМБАЛобявява 1 вакантно място за лекар-специализант по Анестезиология и интензивно лечение. В срок до 30.11.2015г. в деловодството на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ ще бъдат приемани документите на кандидатите за специализация – заявление свободен текст за кандидатстване, диплома за висше образование и автобиография.

Моля, желаещите да кандидатстват за специализантското място да изпращат своите документи на следния е-мейл: danaela.parusheva@cityclinic.bg