О Б Я В А

Във връзка с наредба  №1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването Ви уведомяваме, че Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ обявява следните места за специализанти по различни специалности за СУ „Кл.Охридски“ съобразно одобреното предварително планиране направено през 2016г.

Обявяваме общо 2 места:

  • 1 място за лекар - специализант по Кардиохирургия
  • 1 място за лекар - специализант по Анестезиология и интензивни грижи

В срок до 31.07.2016г. в деловодството на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ ще бъдат приемани документите на кандидатите за специализация:

  1. Молба/Заявление за кандидатстване до Илиан Григоров, изпълнителен директор на Аджибадем Сити Клиник и до г-н Андрей Марков, управител на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ
  2. Диплома за висше образование с копирани приложения 
  3. CV
  4. Удостоверение за членство в съсловна организация

Моля, желаещите да кандидатстват за специализантски места да изпращат своите документи на следния и-мейл: adelina.viktorova@cityclinic.bg