27 ноември 2020 от 15:00 ч. онлайн на Youtube страницата на Капитал, както и на Капитал LIVE, ще се проведе VII-мата поредна конференция на Капитал, посветена на здравния сектор и проблемите в здравеопазването в България. 

Събитието е безплатно, но изисква задължителна регистрация за онлайн стримийнга ТУК


В годината, която подложи на стрес тест здравните системи по света Капитал ще презентира тенденциите на предстоящата ера „Живот с COVID-19“ от гледната точка на законодателите, регулаторите, лечебните заведения и фармацевтичните компании.

Здравеопазването не само продължава да бъде сред най-бързо растящите сектори на икономиката, но само за месеци доказа, че ролята му в съвременните общества е на стратегически сектор за националната сигурност и непреодолим фундамент на всички стопански и обществени процеси.

Под знака на пандемията Капитал разделя годишната си конференция за първи път на 2 части, като в първата ще търси отговори по най-актуалната тема за достъпа на пациентите до терапия и лекар – електронното здравеопазване. Как дигитализацията може да бъде равноправен участник в лечебния процес чрез дистанционни консултации и електронна рецепта? Закъсняхме ли с възприемането на Е-health парадигмата и кои са спешните стъпки пред целия сектор?

Възможностите на дигиталното здравеопазване също са част от програмата, както и до момента.

 

Точно в 15.00 часа на 27 ноември е официалноto откриване и веднага след това започва първият панел от прогрмата на тема: Новите мерки и очакваният резултат. Какви са предизвикателствата пред сектора?


Участие в дискусията ще вземе г-н Андрей Марков, управител на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ  

 

Пълната програма за конференцията можете да откриете тук

 

* На събитието и в онлайн платформата не се допускат лица под 18 години