Предсърдното мъждене е причинител на над 30% от мозъчните инсулти в световен мащаб. Като 90% от тромбите, виновни за тези инсулти, се образуват поради застоя на кръв в ухото на ляво предсърдие. По статистически данни от 2050 година над 20 милиона души в Европа ще имат предсърдно мъждене, една от най-честите аритмии, които предразполагат образуването на тромби в сърцето и повишават риска от мозъчен инсулт или запушване на периферна артерия.

Поради застаряването на населението в модерния свят предсърдното мъждене вече представлява огромен социален, медицински и икономически проблем. Това налага оптимизиране на лечението му .

Данните бяха обявени от проф. Лазар Ангелков, главен консултант към отделението по електрофизиология и кардиостимулация и д-р Асен Келчев, шеф на отделението по кардиохирургия в Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център.

Наскоро в болницата бе открита нова модерна ангиографската зала, позволяваща извършването на процедури едновременно от електрофизиолози, инвазивни кардиолози и кардиохирурзи при комбинирани случаи. В тази зала се прилагат най-съвременните техники на минимално инвазивно лечение на всички заболявания на аортата, аортната клапа и аритмиите.

Сърдечно-съдовият център е оборудван с целия спектър технологии и системи за диагностика и лечение на ритъмно-проводни нарушения на сърцето. С тяхна помощ много пациенти с предсърдно мъждене и друг тип аритмии имат възможност да получат медицинска помощ на световно ниво.

Предсърдното мъждене е заболяване, характерно за пациенти в по-напреднала възраст, въпреки че не са изключение и случаите на млади хора с такъв тип аритмия. С увеличаването на годините обаче, както и поради редица нездравословни навици – тютюнопушене, прекомерна употреба на алкохол, а и заради високо кръвно и проблеми с щитовидната жлеза, много хора стигат до сърдечно-съдовите отделения с диагноза „предсърдно мъждене“.

„Навикът ни да празнуваме като за последно, след което сърцето ни буквално излиза от ритъм, са довели до наименуването на този синдром „Празнично сърце“ - състояние, с което много пациенти влизат в болница с аритмия в неделя след два дни обилна употреба на алкохол“, обяснява д-р Асен Келчев.

От този синдром страдат повече мъжете, докато жените развиват аритмия поради проблеми с щитовдината жлеза и високо кръвно налягане. И докато други заболявания могат с помощта на редовни профилактични прегледи, да бъдат уловени преди да са прогресирали, при предсърдното мъждене това не е така.

„Симптомите са отпадналост, невъзможност да работим както досега, силно сърцебиене. За съжаление обаче има и хора, които развиват състоянието безсимптомно, и при тях е най-опасно, защото могат да направят мозъчен инсулт без никакви симптоми. Ето затова за тях е особено важно да се прави профилактичен преглед преглед поне 1 път, даже 2 пъти годишно, след определена възраст“, коментира проф. Лазар Ангелков.

„В България продължителността на живота е с 8 години по-малка от тази в Западна Европа, което означава, че ако половината от населението там достига до 83 години, тук половината дожияват едва до 74 години. Една драстична разлика, която се дължи не на липса на качествена медицина, а на липсата на профилактика“, категоричен е кардиохирургът д-р Келчев.

Специалистите по сърдечно-съдови заболявания в Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център работят заедно и съобразяват лечението на всеки пациент с индивидуалните характеристики на заболяването му. Въз основа на специална оценка, придружаващи заболявания, евентуално наличие на диабет и очакваната продължителност на живот, избират статистически най-подходящата и ниско рискова процедура за този случай процедура. Ако решението е хирургично лечение, се извършва оперативната интервенция, така че тя да има най-дългосрочен ефект. Винаги подходът е към намаляване на разрезите и използване на по-малко травматични техники.

Един от терапевтичните методи при предсърдното мъждене е радио-фрекветнта аблация – прилагане на високочестотни радиовълни, с чиято помощ се изгарят определени части на сърцето, така че да се осигури правилна проводимост на електрическия импулс и възстановяване на правилен ритъм. Другият подход пък е уникален за България и се прилага единствено в Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център – т.нар. криоаблация, при която се замразяват определени структури на сърцето. Криоаблацията се извършва с помощта на азотен диоксид, който замразява тъканите при температура от около минус - 50 градуса. Процедурата е изключително щадяща и прецизна, и дава възможност за по-бързо възстановяване на пациента.

В болницата се практикува и друга иновативна процедура - затварянето на ухото на ляво предсърдие. Тя е жизненоважна за пациенти с противопоказания за антикоагулантна (с разреждащи кръвта медикаменти) терапия. Ухото на лявото предсърдие е мястото, където най-често се създават условия за образуване на тромби, които в последствие могат да предизвикат мозъчен инсулт. Лекарите обаче вече могат да предотвратят това, като поставят специално устройство на ухото на лявото предсърдие и по тази начин го изолират от кръвообращение. Така намаляват до минимум риска от инсулт у пациентите. Устройството може да използва както при рутинна сърдечна хирургия, така и при минимално инвазивна.

Електрофизиологт проф. Ангелков е експертът, който извършва една част от описаните интервенции и намалява рисковете за протичането на електрическия импулс в предсърдието по грешен начин. Той разказва, че зад успеха на интервенциите до голяма степен стои и свръх модерната система за триизмерно картографиране на сърцето - CARTO. С нейна помощ се прави виртуална снимка на лявото предсърдие и се вижда изключително точно каква е тъканта под катетъра - дали е витална или фиброзна, а освен това много точно се вижда и как протича аритмията (тоест, грешният електрически импулс) в сърцето. Лекарите могат да проследят къде е източникът на аритмията. След това се търси най-тесният участък в тъканта, през която минава аритмията, и там с минимална намеса специалистите я прекъсват – чрез криоблацията или чрез радио-фрекветнта аблация.

В момента с проф. Ангелков решаваме заедно в екип, кои пациенти от какъв тип лечение имат нужда, според риска. Преценяваме дали да направим едновременно операция клапно протезиране (изкуствена клапа) или пластика+аблация за предсърдно мъждене и изолиране на ухото на ляво предсърдие. Или пък извършваме тези процедури поетапно, като насочваме пациента към електрофизиологичната клиника да довърши аблацията като изолирана процедура, месец след кардиохиръргичната процедура. Така разделяме кардиохирургията и електрофизиологията на две процедури за пациенти, за които преценяваме, че рискът би бил голям, ако се направят в едно“, допълва д-р Келчев.

Как се стига до диагнозата предсърдно мъждене?

В повечето случаи електрокардиогамата е достатъчна за правилна диагноза, и за определяне на това дали става въпрос за тази или за друг вид аритмия.

Веднъж щом бъде поставена диагноза предсърдно мъждене, трябва да се пристъпи и към ехокардиография – за да се изключи съпътстващо заболяване на клапите или недостатъчно кръвоснабдяване на сърцето. Оттам се предприема и лечение, като първото, което лекарят трябва да извърши, е да назначи антикоагулантна терапия, която намалява риска от образуване на тромби.

След това болният се лекува и се прави всичко възможно да бъде задържан в правилния синусов ритъм – медикаментозно или с други методи. Ако обаче мъжденето не се повлиява от лекарствата, тогава се пристъпва към интервенционално лечение, което в Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център се осъществява в модерни условия и с най-съвременни технологии.

 

Източник: vesti.bg