Ако не бъде навременно лекувана, хроничната инфекция с хепатит B и C може да прогресира до чернодробна цироза или рак. Към момента в Европейския съюз са установени приблизително 4,7 милиона случая на хроничен вирус на хепатит B (HBV) и 3,9 милиона случая на хроничен вирус на хепатит C (HCV). Тъй като много хора, заразени с хепатит B или C, нямат изразени симптоми, тази „тиха болест“ често не се диагностицира. 

В световен мащаб 354 милиона души живеят с хепатит В или С (СЗО, 2022 г.), което води до загуба на повече от 1,1 милиона живота всяка година (СЗО, 2021 г.). Хепатитът е една от най-смъртоносните и пренебрегвани болести и здравни кризи - такава, която отнема живот на всеки 30 секунди. Очаква се до 2040 г. смъртните случаи от вирусен хепатит да надвишат смъртността от ХИВ, малария и туберкулоза взети заедно (Foreman, 2018).

Световният ден за борба с хепатита през 2022 г. съвпвада с момент, в който светът е изправен пред ново огнище на остри хепатитни инфекции, засягащи предимно деца. Към 8 юли 2022 г. 35 държави в пет региона на Световната здравна организация са докладвали 1010 вероятни случая на тежък остър хепатит при деца, включително 22 смъртни случая.

Наскоро доклад на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) „Мониторинг на отговорите на епидемиите от хепатит B и C в страните от ЕС/ЕИП – данни за 2020 г.“ установи, че само 8 държави са успели да оценят в проценти дяла на хората, диагностицирани с хепатит B. За хепатит С - само 7 държави. Само половината от тези страни са изпълнили целта да диагностират поне 50% от населението си.

Това засилва както необходимостта повече хора да бъдат диагностицирани, така и необходимостта от по-добра информираност.

За да бъдат диагностицирани и лекувани възможно повече хора, е важно да се гарантира, че тестването е широко и лесно достъпно. Все още съществуват бариери, които възпрепятстват наличието и достъпа на услугите за тестване. Около 18 държави в ЕС имат политики, които изискват тестовете за хепатит да се извършват от здравни работници. А това може да намали достъпа до тестване и е област от законодателството, която може да бъде преразгледана, за да позволи подобряване на достъпа за тестване.

Пандемията от COVID-19 повлия широкообхватно отрицателно върху хепатитните услуги в ЕС. Повечето държави съобщават за отрицателно въздействие на пандемията върху посещенията в клиники за рутинни грижи, тестване за HBV и HCV и/или предоставянето на услуги. Освен това 46% от страните съобщават, че има намален лабораторен капацитет за тестване за хепатит B/C. Шест държави съобщават, че рутинната ваксинация срещу хепатит B на бебета/деца също е повлияна отрицателно. Въпреки това, рутинният пренатален скрининг за хепатит не е повлиян от пандемията.

Хепатитът не може да чака, правете редовни профилактични изследвания и тестове

В клиничната лаборатория на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център се извършват скринингови лабораторни анализи за вирусно носителство. Специалистите по гастроентерология препоръчват да се извършват профилактично, както и винаги когато има данни за нарушена чернодробна функция:

  • HbsAg – тест за носителство на повърхностен антиген на хепатит B
  • Anti HCV – тест за наличие на антитела срещу вируса на хепатит C

В допълнение за диагноза, мониториране и оценка на тежестта и ефекта от лечението на вирусните хепатити се използват и други няколко лабораторни анализа:

1. Серологични:

1.1. За установяване на вирусни антигени- HbeAg

1.2. За установяване на антитела насочени срещу хепатитните вируси: AntiHBc, AntiHBe, HAVIgM, AntiHBs и др.

2. Биохимични анализи: АСАТ, АЛАТ, билирубин, ГГТ, Алкална фосфатаза, албумин

3. Изследване на урина: определяне на билирубин и уробилиноген в урината.

4. Показатели на кръвосъсирването: INR (протромбиново време), фибриноген

Целогодишно на разположение на пациентите на Сърдечно-съдов център е навременна, специализирана и достъпна медицинска помощ в областта на гастроентерологията, хепатологията и болестите на панкреаса.