В отделението по кардиохирургия в Сърдечно-съдов център съвместно с проф. Антониос Пицис, един от водещите кардиохирурзи в Европа и с повече от 15 000 сърдечни операции в практиката си, беше извършена изцяло ендоскопска пластика на митрална клапа на 84-годишна жена. В резултат на сложната операция беше съхранена собствената клапа на пациентката.

При тази процедура достъпът до сърцето е през 3-сантиметров периареоларен работен разрез в 4-то междуребрие в дясно. Използва се камера 3D Einstein Vision 3.0, която се поставя през 10 мм порт в същото междуребрие. А включването към машината за ЕКК се осъществява през бедрените съдове.

По време на посещението на проф. Пицис бяха направени и няколко минимално инвазивни операции за смяна на аортна клапа. За тях хирургичният разрез е 6 см, а достъпът в гръдния кош е дясна мини-торакотомия във второ междуребрие.
За пръв път в България беше поставена и ново поколение биологична аортна клапа с дълъг живот (Edwards Lifesciences Inspiris Resilia ), подходяща за пациенти под 50 години и дизайн, позволяващ последваща TAVI процедура .
Д-р Асен Келчев, ръководител на отделението по Кардиохирургия, заедно със своя екип активно развива програма за минимално инвазивна кардиохирургия (MICS). През изминалата година 90% от операциите за смяна на аортна клапа в Сърдечно-Съдов център са извършени по този метод (с малък разрез) с парциална стернотомия или мини-торакотомия.

„Въвеждането на този тип оперативни интервенции в ежедневната практика става постепенно и е резултат от екипната работа, както и колаборацията ни с едни от най-добрите европейски кардиохирурзи. Периодичното посещаване на курсове и обучения за минимално инвазивна хирургия в големи европейски клиники допълнително помага за активното навлизане на тези техники в ежедневната ни практика. Целта ни е да предложим на българския пациент сърдечна хирургия на европейско и световно ниво. Той да получи в София абсолютно същата оперативна интервенция и грижа, каквато би получил, ако например избере да се оперира в Рим или Виена.“ каза д-р Келчев.
Той сподели, че клапносъхраняващата хирургия на аортната, митралната и трикуспидалната клапи е приоритет за болницата, тъй като не налага доживотен прием на антикоагуланти и осигурява по-добро качество на живот на пациента, в сравнение с операцията за смяна на клапата.
„Изключително сме щастливи, че броят на пациентите с клапносъхраняващи операции, както на митралната, така и на аортната клапа, постоянно расте“, заяви кардиохирургът.