С традиционна кампания за информираност и популяризиране на петте момента за правилна хигиена на ръцете Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център отбеляза Световния ден за хигиена на ръцете – 5 май.

Тази година мотото на кампанията е “Грижа за всички с чисти ръце”. Разпространението на вътреболничните инфекции може да бъде ограничено наполовина с ефективна хигиена на ръцете, сочат данни на СЗО. Тя изисква ръцете да се почистват в пет основни момента:

 

1.       Преди контакт с пациента;

2.       Преди извършване на асептична манипулация;

3.       След директен контакт с биологични течности;

4.       След директен контакт с пациента;

5.       След контакт със средата, заобикаляща пациента;

 

Болниците от групата на Аджибадем Сити Клиник имат разработена политика за превенция и контрол на инфекциите и хигиената на ръцете е ключова част нея. Всички служители в болницата преминават обучение от специалисти по контрол на инфекциите. Обучителни материали за хигиена на ръцете са окачени на местата за извършване хигиена на ръцете в манипулационни зали, болнични стаи, амбулаторни кабинети, както и в коридорите на болницата. Пациентите и посетителите им също биват насърчавани да мият и дезинфекцират редовно ръцете си, и насоки как и къде могат да направят това в болницата. Всички места, където се изпълнява медицинска или друга дейност, изискваща дезинфекция на ръце, като тоалетни, бани, ресторант, са  снабдени с течаща вода, течен сапун, еднократни салфетки и дезинфектант за ръце. Пред всяка болнична стая, във всяка манипулационна, консултативен кабинет, реанимационен пост, линейка и пр. са осигурени диспенсъри с алкохолен дезинфектант за ръце.