ESC има 15 работни групи. Тяхната цел е да ESC обединят експертите в съответна област, за да осигурят продължаващо образование и обмяна на опит в сферата на  клиничната практика и научното развитие.

Работната група e-Cardilogy обхваща обширната област на електронно здравеопазване, мобилни апликации, комуникации в рамките на и между болниците, приложение на специализирани компютърни методи при обработването на сърдечносъдови образи, изкуствен интелект, анализ на данни, обработка на био-сигнали, сигнално моделиране и разработване на предсказващи модели.

Ръководството на работната група се състои от председател, бивш и бъдещ председател, PR и пет Nucleus членове. Изборът на бъдещ предстедател и на PR става в рамките на Nucleus членовете. Изборът на Nucleus член става при наличие на свободно място за такъв. Подават се апликации на базата на научни постижения в областта и членовете на ръководството на работната група избират от 3 до 10 подходящи апликации за тази позиция. След това всички членове на работната група, които за e-Cardiology са около 500, гласуват на базата на подадените апликации и мотивационни писма.

Ролята на работната група e-Cardiology към ESC е да:

  • Организира и координира научното развитие в подспециалността
  • Събира и обменя информация за научни и свързани активностти в рамките на работната група и в интересите на нейните членове
  • Допринася за организацията и подготовката на ежегодния конгрес на ESC и да участва и подкрепя други научни срещи и симпозиуми
  • Осигурява подходящи препоръки към ESC
  • Организира учебни курсове и развива обучителни продукти
  • Промотира и координира научното развитие и апликации за финансиране
  • Препоръчва организирането на групи по определена задача (Task Forces) към комитета на ESC за създаване на клинични ръководства и научни групи, свързани с други публикации

Изборът на специалист като Nucleus член в работна група към ESC представлява много голяма чест и признание за постигнати успехи. Това дава видимост на съответния лекар на европейско и световно ниво и предоставя възможност за бъдещо развитие в ръководните структури на ESC. Позицията е изключително отговорна и изисква посветеност и отдаденост. Въпреки че заемането на подобна позиция не е свързано със финансови ползи, конкуренцията и желанието на водещите кардиолози от Европа за изпълнение на подобни длъжности са огромни.

 

Може да получите повече информация за доц. Симова, нейният опит и клинични интереси тук.