Конгресът е най-посещаваният в историята с над 11 500 участника от цял свят, включително и всички водещи специалисти и пионери в инвазивната кардиология

 

 

Д-р Страхил Василев взе участие в Европейския конгрес по инвазивна кардиология в Париж, Франция (EuroPCR2023). От името на екипа по кардиология на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-Съдов център той представи постер на тема „Приложението на IVUS в хода на каротидно стентиране“ – вид образно инвазивно изследване, използвано в ендоваскуларната терапия.

Освен това, голяма гордост предизвиква и фактът, че измежду множество кандидати за устно представяне на случаи с презентация, един от малкото българи, допуснат до това ниво, бе специализантът по кардиология д-р Василев, който е едва 25-годишен. Оралната презентация бе включена в самостоятелна сесия, ръководена от водещите специалисти проф. Руи Телес от болница Санта Круз, Португалия и доц. Пиотр Рудзински от Кардиологичния институт на Полша.

Темата, която д-р Василев представи, е свързана с иновативна методика за прецизно репозициониране на транскатетърно имплантирана аортна клапа (ТАВИ), която проф. Иво Петров и неговият екип е приложил при четирима пациенти с комплексни интервенции.

ТАВИ е авангардна процедура, която се извършва от екипа без пълна упойка, без кръвозагуба и без да се спира сърдечния ритъм на пациенти над 75-годишна възраст с високостепенна аортна стеноза и висок риск или контраиндикации за хирургично аортно клапно протезиране. Този тип операции все още са новост в световен мащаб, още повече в България, поради необходимостта от специална апаратура и особено висока подготовка на лекарите. В Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център този тип модерна алтрнатива на отворената оперативна намеса се прилага повече от успешно от 2013 г насам. Оттогава до днес екипът на проф. Иво Петров – медицински директор на лечебното заведение и началник на Клиниката по кардиология и ангиология е извършил близо 500 такива миниинвазивни операции и то с под 1% усложения, свързани с миграция на клапата.

Д-р Василев представи четири случая с този „неблагоприятен сценарий“, който представлява миграция на клапата в лява камера при имплантирането й и води до потенциално опустошителна аортна регургитация. Този вид усложнение се лекува главно с отворена хирургична операция, но екипът, воден от проф. Петров, се справя успешно с усложнението и при четиримата пациенти, като успява да репозиционира клапата изцяло ендоваскуларно /безкръвно/. 

Конгресът тази година бележи 30-годишнина от първия имплантиран сърдечен стент и е най-посещаваният в историята му с над 11 500 участника от цял свят, включително и всички водещи специалисти и пионери в инвазивната кардиология. Продължителността му беше четри дни, през които бяха обсъждани всички новости в инвазивната кардиология с акцент върху образните инвазивни методики и изкуствения интелект.

Представянето на д-р Василев бе прието с положителни коментари от водещите специалисти, като опита на екипа на проф. Иво Петров съвсем скоро ще бъде публикуван и във водещо списание.