Д-р Ивета Ташева, кардиолог от Клиника по кардиология и ангиология към Университетска болница Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център, придоби докторска степен по кардиология със защита на дисертация на тема „Ендоваскуларно лечение на комбинирана периферно-артериална и коронарна болест“.
Д-р Ивета Ташева има три специалности – вътрешни болести, кардиология и ангиология.

Сертифициран специалист по инвазивна кардиология и ангиология. Фокусът ѝ на работа е интервенционално лечение на многоклонова коронарна болест, лечение на периферни съдови оклузии.

Клиничните ѝ интереси включват и ендоваскуларно лечение исхемичен мозъчен инсулт чрез механична тромбектомия и супер селективна фибринолиза.
През последните години разработва авангардно лечение на миомни възли чрез емболизация на съдовете, захранващи матката. Методиката е алтернатива на хистеректомията и запазва яйчниците и матката на пациентката.