Д-р Асен Келчев е новият ръководител на отделението по кардиохирургия към Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център. Д-р Келчев е възпитаник на МУ-София, завършва медицина с отличие през 2004 г. Има две специалности - кардиохирургия и съдова хирургия, както и магистърска степен по здравен мениджмънт. В периода 2004-2007 г. работи като ординатор в клиниката по кардиохиругия в УМБАЛ Света Екатерина. През последните 11 години д-р Келчев е част от отделението по кардиохирургия в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда под ръководството на доц. Димитър Николов. Участва заедно с торакални и съдови хирурзи в мултидисциплинарни екипи, извършващи оперативни интервенции, свързани с реконструкция на горна и долна празни вени, трахеобронхиалното дърво, белодробното кръвообращение и гръдната стена.

Заедно с д-р Цветан Минчев е в екипа, реализирал първата за България операция по заместване на трахея с автотрансплантант, изграден от кожа на ръката на пациента, като неговата роля е да осигури кръвообращението на трансплантанта. През 2015 г. влиза в класацията “Best Doctors” от специалност кардиохирургия.

Д-р Асен Келчев участва в специализирани курсове по хирургия на аортния корен в Edwards EMEAC Headquarters Nyon, Швейцария; техники за извършване на съдова анастомоза в Барселона; техники за минимално инвазивна хирургия на митрална клапа в Hospital Louis Pradel, Лион, Франция; хирургично лечение на заболявания на митрална и трикуспидална клапи в Herz Centrum Munich, Германия. Има специализации по пластика на аортната клапа в Брюксел; алтернативни методи на миокардна реваскуларизация в Есен, Германия; хирургично лечение на заболявания на аортата в Ню Йорк; минимално инвазивна кардиохирургия във Вашингтон; хирургично лечение на предсърдното мъждене във Виена.

Проф. д-р Иво Петров, д.м., национален консултант по инвазивна кардиология и медицински директор на Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център
„Д-р Келчев е един от талантливите и обещаващи кардиохирурзи в България. Той е ученик на моя много добър приятел доц. Димитър Николов. Както в живота, така и в науката и медицината, трябва да има приемственост. Д-р Келчев е от тези, които приемат нещата и в голяма степен са склонни да ги развиват. Това е от изключително значение не само за личностния прогрес, но и за просперитета на една институция. Ние всички сме във възторг от резултатите, които показва и виждаме, че сме направили правилния избор.“