Като университетска болница Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ държи на професионалното развитие на всички млади специалисти. По този повод за първа година стартира пилотни обучения с цел повишаване на квалификацията на своя персонал. Първите теми, по които бяха проведени обученията са:

- "Съдово-хирургични заболявания - клиника, диагностика и лечение. Роля на специалиста по здравни грижи в процеса на лечението" с лектор д-р Стефан Стефанов, дм, началник на отделение по съдова хирургия

- "Кардиопулмонална ресусцитация" с лектор д-р Милен Бонев, началник на отделение по Анестезиология и интензивно лечение

През месец септември 2016 г. болницата планира да стартира обучения на медицински специалисти, работещи извън структурите на Аджибадем Сити Клиник в някой от основните сърдечно-съдови направления.

Наличието на преподаватели с дългогодишен научен и педагогически опит ще даде възможност на младите специалисти да се докоснат до професионалното отношение и качеството на услугите, предлагани в Аджибадем Сити Клиник. Съвременната материална база е предпоставка за оптималната теоретична подготовка  и развитие на практически умения на завършващите обучения в Сърдечно-съдовия център.