Едни от най-добрите сърдечно-съдови специалисти на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ стартираха пилотни обучения за своя персонал, като от месец сепември те ще бъдат предназначени и за медицински специалисти, работещи извън структурата на Аджибадем Сити Клиник.

Като университетска болница Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ държи на професионалното развитие на всички млади специалисти. По този повод за първа година стартира пилотни обучения с цел повишаване на квалификацията на своя персонал. Първите теми, по които бяха проведени обученията са:

- "Съдово-хирургични заболявания - клиника, диагностика и лечение. Роля на специалиста по здравни грижи в процеса на лечението" с лектор д-р Стефан Стефанов, дм, началник на отделение по съдова хирургия

- "Кардиопулмонална ресусцитация" с лектор д-р Милен Бонев, началник на отделение по Анестезиология и интензивно лечение

През месец септември 2016 г. болницата планира да стартира обучения на медицински специалисти, работещи извън структурите на Аджибадем Сити Клиник в някой от основните сърдечно-съдови направления.

Наличието на преподаватели с дългогодишен научен и педагогически опит ще даде възможност на младите специалисти да се докоснат до професионалното отношение и качеството на услугите, предлагани в Аджибадем Сити Клиник. Съвременната материална база е предпоставка за оптималната теоретична подготовка  и развитие на практически умения на завършващите обучения в Сърдечно-съдовия център.