Грижата за собственото здраве и профилактиката на сърдечно - съдовите заболявания е една от важните стратегии, които следват специалистите от Аджибадем Сити Клиник, затова голяма част от техните усилия е насочена към превенцията на заболяванията и възпитаването на хората да поемат сами инициатива за своето здраве.

Сърцето, както и всичко свързано с него, е област на интерес от страна на хората в продължение на векове. Докато китайците вярвали, че сърцето е център на щастието, гърците и египтяните смятали, че хората мислят със сърцето си, но колко точно знаете за него?