На XV-тия конгрес по Кардиология Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ представи като постер своя опит в интервенционалното лечение на тотални и субтотални каротидни стенози (напълно запушени или кратично стеснени артерии, кръвоснабдяващи мозъка). Заболяването е проблем в световен мащаб, представляващо терапевтична трудност, най-вече поради по-големият риск от перипроцедурни усложнения – шиен хематом (кръвоизлив при интервенирането на засегнатата каротидна артерия), хиперперфузионен синдром (създаващ риск от „прекомерно кръвонапълване“ на мозъчната тъкан, непосредствено след разширяването на съда) и вътремозъчен кръвоизлив.

Екипът на отделението по Ангиология и Кардиология има 16 годишен опит в лечението на тази патология. В периода 2000-2016г. са лекувани и проследени общо 92 пациента (12 пациента с тотални и 80 пациента с критични субтотални каротидни оклузии). Лечението се извършва чрез поставяне на метална протеза (стент) в засегнатата сънна артерия. Технически успех при тази сложна процедура е постигнат при голяма част от пациентите - 90 пациента. В рамките на последващото проследяване на стентираните пациенти са наблюдавани отлични резултати, свързани с подобряване на неврологичния дефицит (подобрение в симптомите, свързани с недоброто кръвоснабдяване на мозъка).

За своя клиничен принос постерът (екип Доц. И. Петров, Проф. Л Гроздински, Д-р И. Ташева, Д-р З. Станков, Доц. Я. Симова, Д-р П. Поломски) беше високо оценен от журито на  конгреса – награда за „Най-добър постер“ в категория „Коронарна, белодрона, периферна циркулация“. В Аджибадем Сити Клиник вярваме, че въпреки техническата трудност стентирането на този тип лезии не е свързано със значимо по-чести усложнения. Резултатите при лечението и стентирането на този тип лезии, който екипът ни наблюдава е сравним с този на водещите центрове за интервенционално лечение на сърдечно-съдови заболявания в света.