Лекарите от отделението по Кардиология ще преглеждат – от 12,00 до 18,00 часа. Желаещите да посетят консултациите трябва да се запишат предварително на тел: 0700 13 127. Няма да се изискват направления или други документи от пациентите. Безплатната консултация ще включва преглед от специалист, електрокардиограма, измерване на кръвното налягане и препоръки за лечение.

Сърдечната недостатъчност е сериозен здравен и социално-икономически проблем. Тя се явява като краен стадий в развитието на повечето сърдечни болести - хипертония, исхемична болест, клапни пороци. Честота й нараства постоянно и сред хората над 75-80 г. достига до 10-20%. Това, от една страна, се дължи на застаряване на населението, а от друга - на навлизането на нови интервенционални и хирургически методи на лечение на сърдечните болести, които увеличават продължителността на живота, съобщават от лечебното заведение.

Въпреки прогреса на медицината, прогнозата на сърдечната недостатъчност продължава да бъде неблагоприятна. Около 50% от пациентите загиват до 4 години след поставянето на диагнозата.

Ранното диагностициране, обучението на пациентите и правилното лечение подобряват прогнозата и качеството на живот на болните със сърдечна недостатъчност.