Аджибадем Сити Клиник София предлага на всички свои служители (медицински и немедицински персонал) възможността да кандидатстват за обучителна мениджърска програма с продължителност от 1-6 месеца. Първият месец обучението ще бъде в Истанбул, Турция, а останалите 5 в София, България. Избраните кандидати ще работят в професонална бизнес среда, от която да почерпят знания и опит, с които в последствие да продължат работата си в България. 

Кандидатите трябва да имат някоя от посочените квалификации/умения:

  • Диплома в едно от направленията: Медицина, Здравен Мениджмънт, Бизнес Администрация, Икономика, Биология, Физика, Химия, Фармация, Генетика, Социология, Психология, Инженерна наука
  • Опит от 1-2 години
  • Възможност за пътуване
  • Свободно говорим и писмен BG и EN

Тази практика ще позволи на всички служители да развият и подобрят организационните си умения и да бъдат по-ефективни в работата си с колеги и пациенти.