С традиционна кампания за информираност на пациентите и популяризиране на петте момента за правилна хигиена на ръцете Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център отбелязва Световния ден за хигиена на ръцете – 5 май.

Тази година темата на Световния ден на хигиената на ръцете е фокусирана върху призива, че силната култура на качество и безопасност ще насърчи хората да почистват ръцете си в точното време и с правилните продукти.

Когато здравното заведение цени хигиената на ръцете, предотвратяването и контрола на инфекциите е част от политиката за качество и безопасност. А това е гаранция, че както пациентите, така и здравните работници ще се чувстват защитени и обгрижени.

За да дадат приоритет на чистите ръце в здравните заведения, хората на всички нива трябва да вярват във важността на хигиената на ръцете и че правилно почистените ръце спасяват животи. Здравните работници на всички нива и хората, които имат достъп до здравни заведения, трябва да се обединят за осигуряване на чисти ръце. 

Всяка година информационната кампания за Световния ден на хигиената има за цел да повиши съзнателността на хората за важността на хигиената на ръцете в здравеопазването и да обедини всички в подкрепа на подобряването на хигиената на ръцете в световен мащаб.

Световната здравна организация призовава за постигане на по-добро здраве и благополучие за всички хора във всички възрасти, включително достъп до качествени здравни услуги и достъп до безопасни, ефективни, качествени и достъпни лекарства и ваксини за всички. Превенцията и контрола на инфекциите, като хигиената на ръцете, е от решаващо значение за постигане на универсално здраве, тъй като е основан на доказателства подход с демонстриран ефект върху качеството на грижите и безопасността на пациентите на всички нива на здравната система.

Разпространението на вътреболничните инфекции може да бъде ограничено наполовина с ефективна хигиена на ръцете. Тя изисква ръцете да се почистват в пет основни момента:

1.       Преди контакт с пациента.

2.       Преди извършване на асептична манипулация.

3.       След директен контакт с биологични течности.

4.       След директен контакт с пациента.

5.       След контакт със средата, заобикаляща пациента.

Болниците от групата на Аджибадем Сити Клиник имат разработена политика за превенция и контрол на инфекциите и хигиената на ръцете е ключова част нея. Всички служители в болницата преминават обучение от специалисти по контрол на инфекциите. Обучителни материали за хигиена на ръцете са окачени на местата за извършване хигиена на ръцете в манипулационни зали, болнични стаи, амбулаторни кабинети, както и в коридорите на болницата. Пациентите и посетителите им също биват насърчавани да мият и дезинфекцират редовно ръцете си, и насоки как и къде могат да направят това в болницата. Всички места, където се изпълнява медицинска или друга дейност, изискваща дезинфекция на ръце, като тоалетни, бани, ресторант, са  снабдени с течаща вода, течен сапун, еднократни салфетки и дезинфектант за ръце. Пред всяка болнична стая, във всяка манипулационна, консултативен кабинет, реанимационен пост, линейка и пр. са осигурени диспенсъри с алкохолен дезинфектант за ръце.