За по-малко от няколко месеца от началото на работата на отделението по Кардиохирургия на сърдечно-съдовата болница двамата водещи хирурзи – д-р Цанко Гълъбов и д-р Валентин Диков заедно със своя екип отбелязаха лечението на своя 120-ти пациент преминал успешно хирургия на сърцето в Аджибадем Сити Клиник.

В рамките на тези 120 сърдечни операции са били оперирани пациенти с най-разнообразна патология. Извършените процедури обхващат почти всички актуални кардиохирургични техники – над 40 с аорто-коронарен байпас, част от тях на биещо сърце, 23 операции за смяна или реконструкция на сърдечни клапи, 24 комбинирани кардиохирургични процедури, 4 случая на протезиране на гръдната аорта, в т.ч. и при остра дисекация. Лекувани са пациенти с усложнения на миокардния инфаркт - остра митрална регургитация и левокамерна аневризма. За този начален период на клиниката близо една десета (9 болни) са реоперациите при пациенти след предходно кардиохирургично лечение в други болници.

“Извършихме сложни байпас операции на пациенти с тежки стеснения на съдовете хранещи сърцето, спасихме пациент с дисекация (разкъсване) на аортата в животозастрашаващо състояние, оперирахме редица пациенти с нарушена функция на аортна и митрална клапа, извършихме клапно съхраняващи операции както и имплантация на стентграфт (голям стент) при аневризма на гръдната аорта” съобщи д-р Цанко Гълъбов, началник на отделението по Кардиохирургия към Аджибадем Сити Клиник. Той допълва, че пациентите, които идват са много запуснати и много нелекувани, често чакат до последно преди да потърсят лекарска помощ, а това винаги усложнява неговото лекуване.

“От самото начало започнахме с много тежки и комбинирани случаи и за няколко месеца на дейност на отделението оперирахме пациенти в цялaта гама на сърдечна хирургия и акцент на дейността е прилагането на модерните техники като операция на “биещо сърце” и минимално инвазивна хирургия при клапните опарации” споделя д-р Валентин Диков, началник на Клиниката по Сърдечна, гръдна и съдова хирургия към Аджибадем Сити Клиник.

Д-р Валентин Диков се присъдини към екипа на Аджибадем Сити Клиник след 25 години работа в един от водещите европейски центрове за сърдечна хирургия в Олденбрук, Германия, където е придобил квалификация на старши кардиохирург. “Екипът в Аджибадем Сити Клиник е млад и амбициозен, с много високо ниво на подготовка и с желание да се работи по нов начин, и аз с радост ще предам своя опит и ще бъда част от изграждане на един модерен център за сърдечна хирургия у нас, който да е конкурентен на водещите болници в Европа” споделя още д-р Диков.

В Аджибадем Сити Клиник се лекуват и всички спешни сърдечно-съдови състояния, като миокарден инфаркт, дисекация на коремната и гръдната аорта, белодробни емболии, артериални тромбози и др.