Съдова хирургия

Кабинет по съдова хирургия

В кабинета по Съдова хирургия се извършва първична диагностика и следоперативни контролни прегледи на лекувани в клиниката болни.   

Функционална и образна диагностика и профилактика на съдовите заболявания:

  • Скрининг за атеросклероза – измерване на стъпално-брахиален индекс, ултразвукова оценка на ендотелна функция и измерване на дебелина на интима медия
  • Двуразмерно ултразвуково изследване на всички съдови басейни с цветен Доплер (Дуплекс сонография)
  • Изследване на периферни, бъбречни и мозъчни съдове и коремна аорта
  • Дуплекс сонография при хронична венозна недостатъчност и разширени вени на долните крайници

Два дни от седмицата Кабинетът по съдова хирургия функционира и като Кабинет по диабетно стъпало.