Съдова хирургия

Болнично лечение

Стационарното лечение се извършва в модерно обзаведени стаи, отговарящи на най-високите стандарти и създаващи всички удобства на пациентите, лекувани в отделението.

Отделението разполага с две операционни зали, оборудвани с последен модел С-рамо и с възможност за извършване на целия спектър хирургично и ендоваскуларно лечение на съдовите заболявания. Към отделението съществува отделен реанимационен сектор за следоперативни грижи за пациентите.