Образна диагностика

Магнитно-резонансна томография

3-ТЕСЛА ЯДРЕНО-МАГНИТЕН РЕЗОНАНС

Какво е ЯМР?

ЯМР е съкращение за ядрено-магнитен резонанс. Това е модерна технология, която използва голям магнит и радиочестотни вълни, като осигурява на Вашия лекар информация за състоянието на мозъка, гръбначния стълб, вътрешните органи, кръвоносните съдове, мускулите, ставите – и то без използването на рентгенови лъчи, болка или операция. ЯМР може да осигури на лекуващия Ви лекар възможност за ранно откриване на болести или наранявания, така че правилното лечение да може да започне възможно най-скоро. ЯМР е много сигурно изследване и няма известни вредни ефекти. Важно е да се знае, че ЯМР няма да ви изложи на йонизиращи лъчения и е напълно безболезнена диагностична процедура.

Как работи ЯМР апаратът?

Вашето тяло се състои от атоми. Водата или водородните атоми съставляват 95% от човешкото тяло. Обикновено въртенето на водородните атоми в тялото е на случаен принцип. ЯМР апаратът създава хомогенно магнитно поле. В условията на силно магнитно поле, което е до 8000 пъти по-силно от това на Земята, атомите се подреждат и се въртят в една и съща посока – във всичките три равнини на тялото. Електромагнитната енергия, която се освобождава в резултат на радиочестотни вълни в силно магнитно поле, се измерва и анализира от компютър, като се образуват дву- или триизмерни изображения, които могат да се видят на телевизионен монитор. Това изображение се съхранява като компютърен файл и може да бъде отпечатано на филм, електронен носител или да се разглежда на екрана на компютъра. Магнитният резонанс е метод за производство на изключително подробни изображения на тъкани и органи в тялото без необходимостта от рентгенови лъчи.

Защо се прави ЯМР изследване?

ЯМР осигурява възможно най-подробни изображения на тялото, които не може да се получат чрез други образни изследвания. ЯМР може да осигури много ранно откриване на редица състояния, така че лечението да бъде далеч по-ефективно. Отличното качество на магнитно-резонансните изображения може да осигури възможно най-добрата информация, ако в последствие се изисква и хирургична намеса. Ако има патологични промени, ЯМР може да покаже местоположението, размера и обхвата им.

Как да се подготвя за ЯМР изследването?

Преди ЯМР изследването следвайте обичайното си ежедневие, включително храна и предписаните ви лекарства. Моля помнете, че трябва да свалите от себе си всички метални предмети, включително бижута и дрехи. Лаборант ще Ви покаже сигурно място за съхранение на Вашите лични вещи. От изключителна важност е да пристигнете в отделението по Образна диагностика 30 минути преди обявеното време на изследването. Въпреки че самото изследване обикновено трае 15-20 минути, вие отделете поне 60 минути, тъй като има процедури, които трябва да бъдат следвани – в името на Вашата безопасност. Носете удобни дрехи и оставете бижутата у дома. Наш лаборант ще Ви подготви за изследването, ще Ви отговори на всички въпроси и ще Ви предостави да попълните и подпишете формуляр за информирано съгласие. ЯМР е оптимизиран така, че да Ви осигури максимално удобство: общо осветление (с цвят и наситеност по Ваше желание), възможност за слушане на музика чрез специални слушалки (спокойно донесете някой от любимите Ви дискове с музика). Един от лаборантите през цялото време на изследването ще Ви напътства през уредбата на високоговорителя.

Има ли ограничения за провеждане на изследване с ядрено-магнитен резонанс?

ДА. Тъй като някои метали пречат на функцията на ядрено-магнитен резонанс оборудването, някои пациенти не са в състояние да бъдат подложени на ЯМР изследване. Апаратурата на ЯМР използва силно магнитно поле, което може да привлече метални предмети, изработени от желязо или стомана, както и да повлияе на функцията на електронни устройства като мобилни телефони, часовници, банкови карти и др.
Следните метал-съдържащи медицински обекти могат да създадат проблеми при изследване с ядрено-магнитен резонанс:

 • Пейсмейкъри
 • Метални фрагменти в едното или двете очи
 • Вътрешни ушни кохлеарни импланти
 • Клипсове на мозъчна аневризма 
 • Имплантирани невростимулатори
 • Стоманени хирургически скоби или клипсове
 • Лекарствени и никотинови лепенки трябва да бъдат свалени

Моля свържете се с нас, ако имате опасения за някоя от следните метали в тялото ви. Ще Ви помолим да попълните ЯМР форма за проверка, за да ни помогнете да избегнем възможни рискове и за да гарантираме Вашата безопасност.

Колко време ще отнеме изследването?

Изследването обикновено отнема между 15 и 40 минути. Ако Вашият лекар е препоръчал изследване на повече от една област, времето за изследване е по-дълго.

Какво е контрастно вещество?

В някои случаи може да се наложи изследване с контрастно вещество. Това е течност, която се инжектира във вена (обикновено във вътрешната страна на лакътя). Това помага да се получи повече информация за някои заболявания и е нещо обичайно за някои изследвания с ЯМР. Контрастът се нарича гадолиний и не е йод-съдържащ – за разлика контрастите, които се използват за компютърната томография и традиционните рентгенови изследвания. За всички видове диагностика с ЯМР ние изискваме задължително да имате скорошни изследвания (не по-рано от 30 дни) за показатели на бъбречната функция (креатинин и бъбречна филтрация). Ако имате извършени тези изследвания, носете копие от лабораторните резултати в деня на ЯМР диагностиката с контрастно вещество.

Как протича ЯМР изследването?

Ще Ви помолим да легнете на масата – най-често по гръб, а в близост до въпросната зона за изследване ще Ви поставим устройство, наречено „бубина”. Масата ще се плъзга плавно в отвора на скенера. Позицията на пациента най-често е с главата напред, но има случаи на позициониране и с краката напред – в зависимост от вида изследване. Когато самото сканиране започне, се чуват различни по характер, честота и интензитет „чукащи” шумове и бръмчене на машината. Това е нормално – машината работи. Един лаборант разговаря с пациента по време на цялото изследване (между различните сканирания). Вие ще можете да слушате музика, за някои изследвания обаче се дават тапи за уши.

Какво да облека? Предварителна подготовка

Подготовката за вашето ЯМР изследване зависи от вида диагностика

 • Моля носете резултатите и изображенията от предишни проведени изследвания (ЯМР, КT, традиционни рентгенови изследвания), като например: разчитания, филми или CD, ако имате такива.
 • Лаборантът ще Ви помоли да си свалите всички метал-съдържащи предмети: например, протези, слухово апаратче, часовник, бижута, фиби или др. със съдържание на метал, (сутиен, цип и т. н.). Тези елементи, заедно с чантата Ви, портфейла, ключове, пейджъри, мобилни телефони или други лични вещи, по време на изследването ще бъдат сложени на сигурно място – в шкафче. 
 • Информирайте лаборанта за предходни операции или метални импланти, например: пейсмейкъри или аневризма-клипсове.
 • Ако сте жена в детеродна възраст, задължително е да ни уведомите ако кърмите или ако има вероятност да сте бременна.
 • Пристигането ви 30 минути по-рано е необходимо, за да се провери регистрацията Ви. Ще трябва да прочетете и да подпишете формуляр за информирано съгласие за провеждане на изследването.

Какво ще стане, ако почувствам тревожност или клаустрофобия?

Едно от първите неща, които препоръчваме на всеки, който смята, че може да почувства тревожност или клаустрофобия по време на изследването, е да ни посетите предварително, за да се уверите на място колко е широко пространството за пациента и какви други удобства предлагаме в тази насока. Често се случва така, че след като пациентите видят колко е широко пространството и колко кратко е времето за изследване, опасенията им изчезват. Не забравяйте, че ЯМР скенерите са се променили драстично през последните 10 години и вече не се правят с такива малки, ограничителни отвори и дълги "тръби" или "тунели".
Нашите лаборанти са много опитни и ще направят всичко необходимо да се чувствате спокойно и удобно по време на изследването. Слушането на музика и осигуреното различно осветление често помагат по време на диагностиката. И ако желаете, Ваш близък може да Ви придружи по време на изследването. Ако въпреки всичко тревожността или клаустрофобията са непреодолими, можем да Ви осигурим висококвалифициран анестезиолог, който да Ви въведе в лека анестезия по време на изследването.

Как ще получа своите ЯМР резултати?

Изображенията от изследването Ви ще бъдат тълкувани от един от нашите рентгенолози, който има опит с ЯМР диагностика. Резултатите от изследването Ви ще бъдат документирани на електронен носител и предадени в предварително уговорен ден и час или ще бъдат доставени на посочен от Вас адрес (включително и по електронна поща).

Области на ЯМР изследванията:

 • Магнитно-резонансна ангиография (МРА) на кръвоносни съдове
 • Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) на тяло (гръден кош, корем, малък таз)
 • Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) на глава и шия
 • Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) на мускулно-скелетна система 
 • Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) на гръбначен стълб

Магнитно-резонансната ангиография е ядрено-магнитно изследване на кръвоносните съдове. MРA използва ЯМР технология за откриване, диагностика и подпомагане на лечението на сърдечни заболявания, инсулт и заболявания на кръвоносните съдове. Предоставя детайлни изображения на кръвоносните съдове, без да се използва контрастен материал, въпреки че често се дава специална форма на контрастното вещество, за да се направят ЯМР изображенията още по-ясни. Процедурата е безболезнена и не ни е известно магнитното поле да предизвика увреждане на тъканите.

Кои са най-разпространените начини на използване на процедурата?

 • Каротидните артерии в областта на шията, които провеждат кръв към мозъка, са честа локализация на атеросклероза, която може сериозно да стесни или блокира артериите и така да намали притока на кръв към мозъка и дори да предизвика инсулт. MРA показва тези стеснени райони (стенози) много прецизно, без да причинява дискомфорт на пациента
 • MРA е намерила широко приложение за проверка на вътречерепните артерии. По този начин само тези с положителни резултати ще трябва да се подложат на по-инвазивните начини за изследване, манипулация и лечение.
 • MРA се използва и за откриване на заболявания на аортата и кръвоносните съдове, снабдяващи бъбреците, белите дробове и крайниците.
 • Пациентите с фамилна анамнеза за артериална аневризма (разширение на сегмент от съдовата стена), могат да бъдат проверени с MРA, за да се провери дали те имат подобно нарушение, което към момента да е безсимптомно. Ако се установи аневризма, тя може да бъде премахната оперативно или чрез минимално инвазивна техника с цел евентуално избягване на сериозни или фатални кръвоизливи.

Как трябва да се подготвим за процедурата?

Задължително е ние да знаем, ако имате някакви метални предмети в тялото, например: сърдечен пейсмейкър, вътрематочно устройство (спирала и др.), метални пластини, щифтове, винтове или скоби. Ние изискваме информация за всякакви възможни метални предмети, а също така и дали някога сте имали заседнал куршум в тялото си, дали сте работили с метали, или ако сте имали протезиране. Ако има въпрос с колеблив отговор, може да се наложи провеждане на рентгеново изследване за откриване на метални предмети. Трябва да знаем и дали имате пломби на зъбите, които биха могли да нарушат изображенията на лицевата част или на мозъка. Ще Ви помолим да си свалите всички фиби, бижута, очила, слухови апаратчета и стоматологични протези, които могат да доведат до неприятни инциденти. Някои перуки съдържат метал и трябва да бъдат свалени. Червените багрилни вещества в татуировките и постоянните очни линии може да съдържат желязо, но това е рядко срещан проблем. Трябва да ни уведомите за всички Ваши алергии към лекарства и също дали има вероятност да сте бременна.
Преди изследването можете спокойно да се нахраните (освен ако лекар или лаборант не са Ви казали нещо друго). Ако пиете лекарства, не ги спирайте в деня за скенерна диагностика.