Образна диагностика

Диагностика на сърдечни заболявания

Няколко минути могат да спасят живот. Болестите на сърцето са "мълчаливият убиец“.

Компютърната Tомография (КТ) е технология, с която може да се открият и малките количества калций в артериите на сърцето. Количеството калций, отложен в артериите, е пряко свързано с риска от сърдечно-съдови заболявания. КT сканирането е бързо, безболезнено и неинвазивно. Цялата диагностика отнема не повече от 10 минути.

Какво ще науча?

Вие и вашият лекар ще получите разчитане, в което са описани наличните калциеви отлагания в атеросклеротичните плаки на коронарните съдове. Ако резултатът от сканирането е отрицателен, рискът от сърдечно заболяване е много нисък. Ако се открие наличие на калциеви отлагания, Вие и Вашият лекар трябва да разработите план за лечение с оглед свеждане до минимум риск.


Трябва ли да си направя подобно изследване?

Ние препоръчваме този тест за асимптоматични пациенти над 40-годишна възраст, които имат рискови фактори като: затлъстяване, високо кръвно налягане, повишен холестерол, анамнеза за тютюнопушене или фамилна анамнеза за сърдечно-съдови заболявания. Ако в момента имате симптоми, свързани със сърцето, или сте диагностициран/а със сърдечно заболяване, има други изследвания, които са по-подходящи.
За провеждане на тази диагностика не е нужно лекарско предписание.