Неврология

Кабинет по неврология

Диагностично-консултативният център към отделението по Неврология разполага с модерно оборудвани кабинети и функционален сектор с възможност за високоспециализирани изследвания като:

  • ЕМГ
  • ЕЕГ
  • Отоневрологични изследвания
  • Невросонография