Неврология

Болнично лечение

В отделението по Неврология се извършва модерно диагностично уточняване и профилактика на пациентите с транзиторни исхемични атаки (ТИА), съдова деменция и други редки мозъчносъдови болести (МСБ). Разкрити са 10 легла и е осигурено модерно оборудване за високоспециализирано лечение на болните.

В отделението по Неврология се приемат по спешност пациенти с остри мозъчносъдови заболявания по следните клинични пътеки:

  • Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза
  • Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза
  • Паренхимен мозъчен кръвоизлив
  • Субарахноиден кръвоизлив
  • Тромбози на мозъчни вени и дурални синуси.

Екипът на отделението се състои от невролози със специалност и сертификати по основните високоспециализирани дейности.

Отделението по Неврология работи в тясна колаборация с екипа инвазивни кардиолози, ръководени от проф. Иво Петров и отделението по Образна диагностика, ръководено от доц. д-р Лъчезар Пенев, за осъществяване на съвременно ендоваскуларно лечение на артериалните и венозни заболявания на ЦНС. Тази колаборация е предпоставка и за лечение на онези форми на мозъчен инсулт, които изискват интервенционален подход в спешните първи часове на заболяването.

Oсновната философска и работна концепция на отделението, като част от новаторската болнична система, е емпатия и грижата за болния човек, и развитие на знанията, уменията и способностите на лекари и медицински сестри, с цел развитие на медицинската ефективност.