Вътрешни болести и гастроентерология

Кабинет по вътрешни болести

Консултативните кабинети към отделението по Гастроенетерология са модерно оборудвани с най-съвременни възможности за прецизна диагностика и лечение на пациенти с гастроентерологични и чернодробни заболявания, включително пациенти с възпалителни и функционални  заболявания на червата и абдоминални болки, болести на жлъчно-чернодробното дърво и панкреаса.

Към кабинетите е оборудвана ендоскопска зала за едномоментни диагностични и терапевтични процедури. Последно поколение ехографска апаратура осигурява висококачествено образно диагностициране, което се прави от специалисти с придобити сертификати за работа с ултразвукова апаратура.

Прегледи и консултации могат да се осъществят:

  • С направление по здравна каса
  • Чрез допълнително здравно осигуряване с фондове, които имат договори с ДКЦ Сити Клиник
  • Чрез платен прием