Ангиология и флебология

Кабинет по ангиология и флебология

Ехо-Доплер (ултразвуково изследване) и ангиография (рентгено-контрастно изследване) на цялата артериална и венозна система

Изследват се следните артерии:

 • абдоминална аорта и аорто-илиачен сегмент
 • артерии на долни крайници: феморални, поплитеални и стъпални
 • висцерални артерии: ренални, мезентериални и тр.целиакус
 • мозъчни: каротидни, вертебрални,интракраниални
 • артерии на горни крайници: субклавиални, брахиални, дистални                                                                         

Изследват се и следните вени:

 • вени на долни крайници: илиачни, феморални, поплитеални, тибиални
 • сафена магна и парва
 • вена кава инфериор и супериор
 • висцерални вени: ренални и вена порте
 • вени на горни крайници: брахиоцефална вена, субклавиални, аксиларни
 • вени, дрениращи мозъка: югуларни, вертебрални, азигус

Ехо-Доплер: изследването се извършва амбулаторно, а ангиографията – в болнично отделение.

Извършва се и Доплерова сонография – измерване на стъпалното и брахиално налягане и определяне на АВI.

С Ехо-Доплер се извършва ранна диагностика на атеросклерозата: измерване на дебелината на интима-медия, откриване и измерване на дебелината и лицето на атеросклеротични плаки над 1.5 мм.

В отделението по Ангиология и флебология се разработва и Програма за ранна диагностика, терапия и диспансерно наблюдение на атеросклерозата.

Галерия