Ангиология и флебология

Болнично лечение

Хоспитализацията в Отделението по ангиология и флебология позволява извършването на ангиография (рентгено-контрастно изследване) на цялата артериалната и венозна система. По този начин могат да се диагностицират и лекуват широка гама артериални и венозни заболявания.

 

Какво лекуваме?

В отделението се диагностицират и лекуват следните по-важни заболявания:

 

 • Всички извънкоронарни форми на атеросклероза, причиняващи съдови гангрени и мозъчен инсулт:
 • Стенотично/тромботични поражения при периферна атеросклероза на крайниците
 • Каротидна и мозъчна атеросклероза
 • Атеросклероза на абдоминалната аорта и нейните клонове – бъбречни и стомашно-чревни
 • Остри и хронични периферни емболии и тромбози
 • Аневризми на аортата и периферните артерии
 • Възпалителни поражения на съдовете – Бюргер, аорто-артериит и др.
 • Дълбоки венозни тромбози и повърхностни тромбофлебити, посттромбозен синдром
 • Варикоза и хронична венозна недостатъчност на крайниците
 • Хронична церебро-спинална венозна недостатъчност (CCSVI)

 

В отделението по Ангиология и флебология, съвместно с отделението по Инвазивна ендоваскуларна кардиология са разкрити няколко важни центъра:

 • Център за Мултифокална атеросклероза (МФА) – ранна диагностика и комплексна терапия.
 • Център за диагностика и лечение на хроничната церебро-спинална венозна инсуфициенция – CCSVI.

 

Разработва се Програма за ранна диагностика, терапия и диспансерно наблюдение на атеросклерозата.

Тези дейности отразяват нови концепции в диагностиката и лечението на атеросклерозата и на някои съдово-невродегенеративни заболявания. Те са уникални за България и все още рядко се извършват в Европа и САЩ.

 

В отделението по Ангиология и флебология се извършват лечебните дейности:

Ендоваскуларна терапия (съвместно с Отделението по инвазивна кардиология) – реваскуларизация и стентиране на:

 • артерии на горни и долни крайници
 • абдоминалната аорта и висцералните артерии
 • каротидните и вертебралните артерии
 • вена кава супериор и инфериор
 • илиачни вени
 • югуларни и брахиоцефални вени

Медикаментозна терапия

 • антиагрегантна, антикоагулантна, антитромботична терапия
 • терапия със статини и вазодилататори
 • антиедемна терапия при венозни и лимфни заболявания
 • терапия на  атеросклерозата и рисковите фактори
 • терапия на дълбоки венозни тромбози и тромбофлебити
 • терапия на варикозни вени
 • веносклерозираща терапия

Терапията е инжекционно запушване на повърхностните разширени вени на долните крайници. Тази процедура е амбулаторна и продължава средно 30-40 минути. Ефективно се лекуват разширени вени с малък размер и практически след провеждане на терапията повърхностните вени изчезват.

Лазерна терапия на варикоза

Модерно нехирургично лечение на разширените вени на долните крайници. Включва както козметични процедури на малки разширени вени, така и изгаряне и слепване на големи разширени вени.