Детски болести

Запази час

Дейности в педиатричния кабинет

 • Специализирана консултация на здрави новородени до 1г.
 • Ежемесечни профилактични консултации за измерване на ръст, тегло и обиколка на глава
 • Моторно развитие
 • Хранителен режим-съвети за кърмене и захранване
 • Оценка на психично състояние
 • Съвети за грижа за новородени деца
 • Имунизации по календара 
 • Осигуряване на компетентен контрол върху физическото и нервно- психическото развитие на децата
 • Провеждане на необходимите консултации при отклонения в развитието и поведението на децата
 • Профилактика, диагноза и лечение на острите заболявания в детска възраст
 • Наблюдение на децата с хронични заболявания, чиито диагноза и лечение се провеждат съвместно с профилирани специалисти
 • Провеждане на първична /експозиционна и диспозиционна/, вторична и третична профилактика в детска възраст
 • Наблюдение и оценка на деца с метаболитен синдром, затлъстяване, нарушения в растежа, нарушения в половото развитие,  болести на обмяната, нарушения в пубертетното развитие, болести на щитовидната жлеза, рахит и рахитоподобни заболявания
 • Консултация с родители за поведение при проблемни деца-често боледуващи деца със затруднена адаптация в колектив и други
 • Лабораторна, образна  диагностика, хормонални и микробиологични изследвания
 • Ежеседмична консултация с водещ детски кардиолог и детски невролог

Галерия

Контакти

 • Ул. Околовръстен път 127, София 1407