Aa
Кардиология

Проф. д-р Найденка Златарева

Началник на Отделение по кардиология Сърдечно-съдов център

Д-р Найденка Златарева е част от екипа на Отделението по Кардиология в Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център от 2014 г. Няколко поредни години завежда Отделение по Интензивна кардиология, а от 2021 г. е началник на Отделение по Кардиология.

Практиката й започва като ординатор във Вътрешно отделение Първостепенна Окръжна болница гр.Бургас

От 1980 г. е асистент в Клиника по Кардиология към Медицинска академия София-Институт по ендокринология и гериатрия. От 1985г. завеждащ Интензивно отделение в УМБАЛ „Царица Иоанна”, гр. София. 


 • Клинични интереси

  Клинични интереси
  Исхемична болест на сърцето. Артериална хипертония. Ендокринни кардиомиопатии. Оценка на десни сърдечни кухини. Оценка на миокардна механика. Ехокардиография. Над 80 публикации в български и чуждестранни списания. Многобройни участия в български и чуждестранни конгреси и симпозиуми. Автор на две монографии.
 • Образование

  Образование

  Придобита специалност: 

  1. Вътрешни болести – 1980 г.

  2. Кардиоревматология- 1983 г.

  3. Научна степен „ Доктор” – 2004 г.

  4. Доцент от 2005 г.

  5. Професор от 2015г.

   

  Владее руски и английски.

   

 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации

  1.Мейо Клиник – Рочестер САЩ.

  2.Университетска болница „ Богенхаузен” – Мюнхен, Германия.

  3.Университетска болница в Хамърсмит, Лондон, Англия.

  4.Краткотрайна специализация в Ница, Франция.

 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества

  Членува в Дружество на кардиолозите в България, Работна група по ехокардиография, Европейска кардиологична асоциация, Европейска асоциация по ехокардиография.

  Председател е на работна група по клапни пороци.

  div>