Доц. д-р Евгени Аструков

Лекар хирург

 

Чужди езици:
Английски език
Френски език
Руски език 
Испански език

 

 • Образование

  Образование

  1960 г. - 1965 г.    Гимназия с изучаване на английски език – София

  1965 г. – 1972 г.  Висш Медицински институт – София, специалност Mедицина

  Професионална кариера:

  1973 г. – 1975 г.  Стажант асистент в катедра по хирургически болести към Научния институт по хирургия – МА София

  1975 г. - 1979 г.   Асистент в същата катедра

  1979 г. - 1984 г.   Старши асистент в същата катедра

  1984 г. - 1993 г.   Главен асистент в същата катедра

  1993 г. - 2004 г.   Доцент към катедра по хирургически болести

  2004 г. - 2011 г.   Зав. отделение хирургия и ендоскопски процедури в СБАЛССЗ “Света Екатерина”

  2014 г.                  Ръководител сектор Обща хирургия към Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център, София

 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации

  1975 г. - Индивидуален едномесечен курс по анестезиология и реанимация в Научен институт по хирургия

  1978 г. - Придобита специалност по хирургия

  1980 г. - Курс по химиотерапия на злокачествените заболявания в Научен институт по онкология

  1984 г. - 2 месеца специализация в Лондон по въпросите на чернодробната резекция Hammersmith Hospital

  1992 г. - Защитена дисертация на тема: “Анатомични и ранни клинични проучвания при чернодробните резекции”

  1993-1994 г. - 2 месеца специализация в Париж по въпросите на обучението на студентите и трансплантация на черен дроб в болницата Cochen

  1995 г. - Лапароскопска хирургия

  1995-1996 г. - 3 месеца специализация в университета в Тел Авив по въпросите на лапароскопската хирургия и трансплантацията на черен дроб

  1996 г. - Кръжок в университета в Тел Авив на тема спешна медицина

  1998 г. - Курс по медицинска педагогика в МА София

  1999 г. - Курс по учебно планиране в МУ София

  1999 г. - Курс по доцимология в МУ София

  2000 г. - Курс по абдоминална ехография

  2000 г. - Курс по основи на здравния мениджмънт МУ София

  2000 г. - Курс по актуални проблеми на здравния мениджмънт МУ София

  2000 г. - Курс по иновации в здравния мениджмънт

  2003 г. - Курс по болнична администрация Hadassah Medical Organization

  2004 г. - Удостоверение 3484 – правоспособност за несамостоятелна работа с рентгенова апаратура за диагностични цели

  2004 г. - 3 месечна специализация по въпросите на чернодробната трансплантация и имплантирането на TIPSS – Universitäts Klinikum Hamburg-Eppendorf

  2005 г. - Лекционен курс и практически упражнения по гастроинтестинална ендоскопия категория А и В

  2005 г. - Лекционен курс по актуална гастроентерология

  2006 г. - Курс по рак на щитовидната жлеза и колоректален рак

  2010 г. - Курс на обучение за лечение на рани с отрицателно налягане

  2011 г. - Курс по жлъчно-чернодробна хирургия

  2011 г. - Курс по панкреатична хирургия

 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества

  Член на Българско хирургическо дружество

  Член на Международния колеж на хирурзите

Екип Хирургия