Доц. д-р Евгени Аструков

Лекар хирург

Образование:

1960 - 1965    Гимназия с изучаване на английски език – София

1965 – 1972   Висш Медицински институт – София, специалност Mедицина

Професионална кариера:

1973 – 1975    Стажант асистент в катедра по хирургически болести към Научния институт по хирургия – МА София

1975 – 1979    Асистент в същата катедра

1979 – 1984    Старши асистент в същата катедра

1984 – 1993    Главен асистент в същата катедра

1993 – 2004    Доцент към катедра по хирургически болести

2004 – 2011    Зав. отделение хирургия и ендоскопски процедури в СБАЛССЗ “Света Екатерина”

2014 – Ръководител сектор Обща хирургия към Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център, София

 

Чужди езици:
Английски език
Френски език
Руски език 
Испански език

 

 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации

  1975 г. - Индивидуален едномесечен курс по анестезиология и реанимация в Научен институт по хирургия

  1978 г. - Придобита специалност по хирургия

  1980 г. - Курс по химиотерапия на злокачествените заболявания в Научен институт по онкология

  1984 г. - 2 месеца специализация в Лондон по въпросите на чернодробната резекция Hammersmith Hospital

  1992 г. - Защитена дисертация на тема: “Анатомични и ранни клинични проучвания при чернодробните резекции”

  1993-1994 г. - 2 месеца специализация в Париж по въпросите на обучението на студентите и трансплантация на черен дроб в болницата Cochen

  1995 г. - Лапароскопска хирургия

  1995-1996 г. - 3 месеца специализация в университета в Тел Авив по въпросите на лапароскопската хирургия и трансплантацията на черен дроб

  1996 г. - Кръжок в университета в Тел Авив на тема спешна медицина

  1998 г. - Курс по медицинска педагогика в МА София

  1999 г. - Курс по учебно планиране в МУ София

  1999 г. - Курс по доцимология в МУ София

  2000 г. - Курс по абдоминална ехография

  2000 г. - Курс по основи на здравния мениджмънт МУ София

  2000 г. - Курс по актуални проблеми на здравния мениджмънт МУ София

  2000 г. - Курс по иновации в здравния мениджмънт

  2003 г. - Курс по болнична администрация Hadassah Medical Organization

  2004 г. - Удостоверение 3484 – правоспособност за несамостоятелна работа с рентгенова апаратура за диагностични цели

  2004 г. - 3 месечна специализация по въпросите на чернодробната трансплантация и имплантирането на TIPSS – Universitäts Klinikum Hamburg-Eppendorf

  2005 г. - Лекционен курс и практически упражнения по гастроинтестинална ендоскопия категория А и В

  2005 г. - Лекционен курс по актуална гастроентерология

  2006 г. - Курс по рак на щитовидната жлеза и колоректален рак

  2010 г. - Курс на обучение за лечение на рани с отрицателно налягане

  2011 г. - Курс по жлъчно-чернодробна хирургия

  2011 г. - Курс по панкреатична хирургия

 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества

  Член на Българско хирургическо дружество

  Член на Международния колеж на хирурзите

Екип Хирургия