доц. Петко Кабакчиев, дм

ДКЦ УНГ специалист
Доц. Кабакчиев е УНГ специалист с дългогодишен опит, част от екипа на Аджибадем Сити Клиник ДКЦ.
 • Професионален опит

  Професионален опит

  От март 2023 г. е част от екипа на Аджибадем Сити Клиник ДКЦ.

  От  2005 г. до 2017 г. е Завеждащ УНГ отделение в Университетска Болница Лозенец в София, Доцент и лектор в Медицинския Факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“.

  От 1998 г. до  2005 г. е Консултант и Завеждащ Отделение УНГ, Хирургия на главата и шията, в Al Jahra Hospitals, Kuwait.

   

 • Образование

  Образование

  Завършва Медицина в Медицинска Академия, София през 1978 г.

  На работа е в Института по УНГ Болести към Медицинска Академия, първо като аспирант, а после като асистент и главен асистент от 1989 г. до 1993 г.

  През 1982 г. защитава дисертация на тема ”Морфологични промени при хроничен тонзилит“.

  От 1993 г. до 1998 г. е на работа в Отделението по УНГ, Хирургия на главата и шията в Болница Al Sabah, Kuwait и лектор в Медицинския Факултет на Университета в Кувейт.

 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации

  Специализира шест месеца  в Dept. of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, MD, USA обща оториноларингология.

  През 1992 г. специализира шест месеца операции на носа и ушите в Dept. of Otorhinolaryngology, Academic Hospital Utrecht, The Netherlands.

 • Награди

  Награди

  Дисертационен труд и над 170 научни публикации в монографии, списания и участия в български и международни конгреси и конференции.