Д-р Яна Найденова

Кардиолог

Д-р Яна Найденова е кардиолог в Отделението по Кардиохирургия към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център. Присъединява се към екипа през 2019 г. след като придобива специалност по кардиология. 

Диагностицира и проследява пациенти, преминали кардиохирургични операции.

 

 • Клинични интереси

  Клинични интереси

  Неинвазивна диагностика на сърдечно-съдовите заболявания, ехокардиографска оценка - трансторакална и трансезофагеална, Холтер ЕКГ и Холтер АН изследвания, ЕКГ стрес тест.

  През последните няколко години д-р Найденова се занимава тясно с проследяването на кардиохирургични пациенти - предоперативно  и следоперативно, както и с интраоперативна трансезофагеална ехокардиографска оценка.

   

 • Професионален опит

  Професионален опит

  Д-р Яна Найденова завършва медицина в град Плевен. 

  Специализира в Национална кардиологична болница в София.