Д-р Велина Янчева

Кардиохирург

Д-р Велина Янчева е част от екипа на д-р Асен Келчев в Отделение по кардиохирургия в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център от 2018 г.

През май 2019 г. придобива специалност по Кардиохирургия.

Завършва Медицина в МУ- София, випуск 2012.

В периода 2012 г. -2018 г. работи в отделение по Кардиохирургия в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда и в Аджибадем Сити Клиник Бургас. 

 • Клинични интереси

  Клинични интереси
  Аортна, митрална и трикуспидална клапна хирургия.
  Аортна хирургия - хирургия на аортен корен, възходяща аорта и дъга.
  Минимално инвазивна аортна и митрална клапна хирургия.
  Аорто-коронарен байпас с повече от един артериален графт.
  Хирургично лечение на инфекциозен ендокардит.
 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации
  Aortic Valve Repair Summit, Brussels,
  Belgium Introduction to Aortic Surgery,
  EACTS Academy,Windsor, UK
  Fundamentals of Cardiac Surgery II, EACTS Academy, Windsor, UK
  Radial Artery in coronary surgery, KBC Zagreb, Croatia ECMO, KBC Zagreb, Croatia
 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества

  Българско Дружество по Кардиохирургия
  Българска Асоциация по Сърдечно-Съдова и Гръдна Хирургия
  European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) Cardiothoracic surgery network