Д-р Силвия Андонова

Невролог

2017-2020 Невролог към ДКЦ " Александровска", София

2014- 2020 Лекар ординатор в Клиника по Нервни болести, УМБАЛ "Александровска", София

2015- 2017 Невролог към МЦ " Полимед", София

2010-2014 - Специализант по Нервни болести в отделение по диагностика и лечение на преходно и остро нарушение  на мозъчното кръвообръщание, промени във вестибуларния апарат, неврорехабилитация на акутни и хронични неврологични заболявания, УМБАЛ "Александровска" , София

2007-2009  - Медицинска сестра в Интензивен сектор, Отделение по Детски болести, НКБ, София.

Чужди езици:

Английски език

 • Клинични интереси

  Клинични интереси
  Д-р Андонова има опит при работа с пациенти с нарушения на мозъчното кръвообръщение, нарушения на вестибуларния апарат, дегенеративни и съдови деменции, Паркинсонова болест, демиелинизиращи заболявания на централната нервна система, вертеброгенни и перифернонервни заболявания, който натрупва като специализант и невролог в Клиниката по Неврология на УМБАЛ "Александровска".
 • Образование

  Образование

  2019  - Сертификат по Невросонология

  2017 - Специалист невролог , Медицински университет, София (диплома № 015932)

  2008 - Магистър по медицина, Медицински университет- София  (диплома № 020542)

  2002 - Втора Английска езикова гимназия " Томас Джеферсън" (диплома № 0009951)

 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации
  Сертификат по Мануална медицина на вертеброгенните заболявания и периферни стави- първи и втори модул Участие в обучителен курс по Постурология
  Сертификат за участие в курс на тема "Първично главоболие" с международно участие
  Сертивикати от регулярни участия на национални и чужди конгреси с презентации и в постерни цесии
 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества
  Член на Българското дружество по Неврология
  Член на Български лекарски съюз