Д-р Сашо Георгиев, дмн

Акушер-гинеколог

Д-р Сашо Георгиев извършва модерно лечение на акушеро-гинекологични заболявания, безкръвни операции – лапароскопски, хистероскопски операции (премахване на миомни възли, премахване на полипоидни образования), безкръвни аборти, лечение свързано с HPV (човешки папилома вирус) и процедури със съвременна апаратура (LAZER, LEDZ, LIP).

Приоритет в неговата работа профилактика и лечение на преканцерозите на маточната шийка и превенция срещу рака на маточната шийка. Извършва детайлна видео-колпоскопия, биопсия, и по-нататъчно лечение при рискови пациенти. Автор е на редица монографии на теми свъзани с HPV вирусни инфекции и превенция на рака на маточната шийка.

Владее английски, сръбски, хърватски и руски език.

 

 • Професионален опит

  Професионален опит
  • 1998-2006 акушер-гинеколог (консултант) към Съвременен акушеро-гинекологичен център „Мед Рал“
  • 1999-2006  специалист акушер-гинеколог /консултант/ към „Асоциация по семейно планиране и контрацепция“
  • 2002  до момента работи като специалист акушер - гинеколог в СБАЛАГ „Майчин дом“ – мц, гр. София
  • 2004 до момента работи като специалист акушер - гинеколог в операционния блок на ,,Клиника Гургулят‘‘
  • 2008 до момента работи като специалист акушер- гинеколог в лекарски кабинети „Доктор Гунев“

 • Образование

  Образование
  • 1990-1996 Медицински университет, град СофияЛекар, магистарска степен
  • През март 2010 година след спечелен конкурс е назначен като докторант към Катедра по Акушерство и Гинекология в СБАЛАГ „Майчин дом“ град София. Темата е: „Проучване честотата, на HPV инфекция. Разпределението на вирусните типове и индуцирани клинични промени при бременни“. Научен ръководител проф. Др. Виктор Борисов Златков д.м.
  • През 2014 г. печели научни грантове, свързани с темата на дисертационния труд – No 34-Д по проект No 26-Д към МУ София и тема на Гранта „Проучване честотата на ХПВ инфекция, разпределението на вирусните типове и индуцирани клинични промени при бременни. Честотата на вирусно предаване от майката към плода“. Оценка от класирането- висока.
  • През 2017 г. успешно защитава дисертационния труд на тема: „Проучване честотата, на HPV инфекция. Разпределението на вирусните типове и индуцирани клинични промени при бременни. Вертикална трансмисия от майката на новороденото.’‘ Придобива звание "доктор на медицинските науки" (присъждане на образователна и науюна степен ,,доктор‘‘).
  • През 2019 г. придобива образователно-квалификационна степен "магистър" и професионална квалификация ,,здравен мениджър‘‘. Тема на дипломната работа: ,,Финансиране на здравоопазването‘‘.

   

   

 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации

  Курс по: ехографска диагностика, онкогинекология, колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите на маточната шаийка, курс по ендоскопска хирургия.

  Участия на национани и международни конгреси: презентации на тема: HPV вирус, свързани с карцином на маточната шийка. Многобройни учатсия на национално и междурадно ниво.

   

Екип Акушерство и гинекология