Д-р Нина Николова

Гастроентеролог

От 2016 до момента - Аджибадем Сити Клиник, член на екипа 

2011-2015 – специализация по гастроенетерология и редовна докторантура в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, гр. София

Публикации:7 публикации в български и международни списания (една оттях с IF) 

Чужди езици:

английски и  френски език

 • Клинични интереси

  Клинични интереси
  Абдоминална ехография; Хепатология;Диагностика на заболявания на горния и долния гастроинтестинален тракт; Хронични вирусни хепатити (дисертационен труд по темата); Чернодробни заболявания
 • Образование

  Образование

  2016 - придобита специалност по Гастроентерология   
  2015 - Защитена дисертация и придобита научна образователна степен „доктор по гастроентерология“ – свързана с хронични вирудни хепатити  
  2010 - Медицински университет, гр. София

   

 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации
  2011-2015 –специализация по гастроенетерология и редовна докторантура в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ – София
 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества
  Българско дружество по гастроентерология и хепатология
  Български лекарски съюз