Д-р Миглена Анталавичева

Гастроентеролог

Д-р Анталавичева е завършила специализация по Гастроентерология в Медицински университет – гр. София

Професионален опит:

10.2005г. - 05.2006 г. – Медицински представител Part time  Boehringer Ingelheim

10.2007г. - 03.2009г. – лекар ординатор във Вътрешно отделение МБАЛ ЕООД гр. Гълъбово

03.2009г. – 08.2010г. - лекар ординатор във Вътрешно отделение - Гастроентерологичен сектор  МБАЛ „Св.Иван Рилски” ЕООД, гр. Стара Загора

09.2010г. - 08.2014г. - лекар -  специализант в Многопрофилна болница за активно лечение “Токуда Болница София”, Клиника по гастроентерология и пулмология, Гастроентерологично отделение


05.2013г. - 02.2015г. - лекар-ординатор на непълен работен ден
в отделение по Гастроентерология, Клиника  по кардиология, ангиология, неврология и гастроентерология - Аджибадем Сити Клиник Университетска многопрофилна болница за активно лечение София

03.2015г. - до настоящият момент, специалист гастроентеролог на пълен работен ден
в отделение по Гастроентерология, Аджибадем Сити Клиник Университетска многопрофилна болница за активно лечение София

 

  • Клинични интереси

    Клинични интереси
    Гастроентерологията; хепатология; инвазивни процедури под ултразвуков контрол; проследяване и лечение на пациенти с хроничен вирусен "B" и "C" хепатит; едноскопска диагностика на горен и долен гастроинтестинален тракт; спешни ендоскопски процедури
  • Спецификации и квалификации

    Спецификации и квалификации
    Има придобито свидетелство за правоспособност - "Конвенционална ехография - Абдоминална ехография" Покрила е следните следдипломни квалификационни курсове: - Хронични хепатити - диагностика и лечебни схеми - Транзиентна еластография с апарат "Фиброскан" за оценка на чернодробна фиброза