На 30. 09-01.10 в Хотел Хилтън се състоя Балканския едноваскуларен курс – ВЕС 2023, който бе предназначен за широк спектър от специалности, занимаващи се със съдова и невроваскуларна патология.

В конгреса беше представена отделна  сесия за професионалистите по здравни грижи, която предостави възможност на здравните специалисти да обменят ценен опит и да дискутират най-новите постижения в интервенционалните и ендоваскуларните стратегии за лечение на сърдечни и съдови пациенти. Сесията се проведе под формата на лекции, дискусионни панели и случаи на живо с директно излъчване от ангиографски лаборатории на три болници.

На семинара присъстваха представители на различни лечебни заведения, като се включиха около 40 професионалисти по здравни грижи.

В началото участниците бяха приветствани от проф. Иво Петров – мед. директор на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ и домакин на събитието, както и главната медицинска сестра на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център Вергиния Клисурска.

Специалистите по здравни грижи представиха различни случаи от практиката си, акцентирайки  върху значението на сестринските грижи за пациентите при лечението със сърдечно-съдова и невроваскуларна патология.

В програмата бяха включени следните теми:

 • Синдром на Вена кава супериор. Анализ на интервенционалните и медикаментозни възможности за лечение - Павлина Боснева
 • Основни грижи за пациент след ТАVI процедура - Милена Петрова
 • Мотивация и професионална реализация на ПЗГ в сферата на инвазивната диагностика - Таня Попова
 • LIVE CASE за TIPS – трансюгуларен интрахепатален портосистемен шънт (St. ANNA HOSPITAL)
 • Кардио МР - Подготовка на пациента и индикации - д-р Глория Адам
 • Емболизация на миомни възли - д-р Г. Добрев
 • Ролята на мед.сестрата при Криоаблация - Катя Ангелова, Милена Георгиева
 • Ендоваскуларна техника при алкохолна аблация на вена на Маршал - Представяне на клиничен случай - Илияна Петрова
 • Workshop – Запознаване с консуматива, използван по време на Електрофизиологични процедури
 • Разпознаване симптоми на ОМИ – Сестрински грижи при пациент след стентиране – Мюжгян Хасан
 • Представяне на клиничен случай на пациент от съдова хирургия - Захарина Павлова
 • Спешни състояния в катетеризационата лаборатория - Надя Миланова
 • Специфични грижи за пациент след каротидно стентиране - Йоана Иванова
 • LIVE CASE – Renal Restenosis and AAA/EVAR (CITY CLINIC)
 • Оценка на обучението в областта на инвазивната рентгенология от студенти рентгенови лаборантиот МК“ Йорданка Филаретова“ - Петранка Гагова, Красимир Гедов, Виолета Иванова
 • TAVI – Ендоваскуларно лечение на аортна  стеноза
 • Ролята на медицинската сестра при пациенти с остър инсулт - д-р Ваня Денева
 • Инвазивна диагностика и лечение на БТЕ - Адриана Гълъбова
 • Ендоваскуларно лечение при аневризми дисекации на аортата -  Д-р Страхил Василев LIVE CASE – Transjugular Intrahepatic
 • Portocaval shunt – TIPS

След презентациите възникна дискусия относно реалните практики в лечебните заведения, бяха обсъдени и различни клинични случаи.

Всички участници останаха изключително доволни, за което искрено благодариха на организаторите и споделиха задоволството си от участието в конгреса и ползите от него.