Болница Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ е единственото лечебно заведение в страната, което е акредитирана по най-високия световен стандарт за качество в здравеопазването – Joint Commission International (JCI).

Основната мисия на най-голямата и реномирана световна акредитираща институция в областта на здравеопазването е подобряването на качеството на медицинските грижи и безопасността на пациентите и служителите в здравните заведения на международно ниво.

JCI е оценила и акредитирала повече от 22 000 здравни организации и програми в САЩ. По стандартите на Joint Commission International са акредитирани 1005 лечебни заведения в 71 държави. Акредитация по същата програма в Европа имат 108 болници, на Балканите – 33, а в България – единствено болниците от групата на Aджибадем Сити Клиник УМБАЛ – Младост и Сърдечно-съдов център.

Ето и кои са ТОП 5 предимствата и ползите за пациентите, които се лекуват в лечебно заведение, акредитирано по JCI:

 1. Качеството и безопасност на пациентските услуги

  JCI акредитацията е световно приет и признат модел за оценка на качеството и безопасността на пациентските услуги, която важи за срок от 3 години. След изтичането му се провежда нова реакредитация, в рамките на която международна независима комисия провежда детайлен преглед на процесите, за да проучи дали са изпълнени изискванията за безопасност.

  Всяко акредитирано лечебно заведение отговаря на определените световни стандарти и покрива над 1000 критерия за висококачествена медицинска грижа. Тези критерии целят да постигнат положителни промени в предоставянето на медицински грижи в лечебното заведение и най-общо могат да се групират в три направления:

  • Устойчиво подобряване на качеството 
  • Намаляване на риска
  • Следване  на култура за безопасност на пациентите и персонала
 2. Сигурност за пациентите

JCI следва най-добрите практики и установява най-строгите стандарти за повишаване на ефективността. Затова всяко лечебно заведение, акредитирано по JCI, поддържа всички стандарти в продължение на целия период на акредитация.

Успешното преминаване на стриктния процес по акредитация е доказателство за пациентите и служителите, че лечебното заведение е преминало взискателна оценка на резултатите и е изпълнило серия от квалификационни изисквания за безопасност в грижата за пациента и качество на предлаганите услуги.

Организациите, които постигат и поддържат JCI акредитация, са посветени на това да предоставят на своите пациенти и служители възможно най-доброто ниво на грижа.

Висока квалифицираност на служителите

Болницата провежда обучения на персонала с цел спазване на всички установени процеси, отчитане на инциденти и други. Освен това се провеждат регулярни обучения за реакция в различни случаи, при които се проиграва реална ситуация, с цел обучение на персонала как да процедира при бедствия, аварии, епидемии, разливи, агресия, сърдечен арест, пожар, събития, застрашаващи сигурността и др. Ситуациите се заснемат и публикуват в споделените пространства, така че служителите да имат постоянен достъп до всички материали.

Внимание към детайла

Болницата работи по установени процеси, отговарящи на световните, най-съвременни практики. Основна водеща сила и дейност във всеки от тях е промяната на мисленето на персонала, за да стане той по-сензитивен към слабостите и проблемите им и да ги превръща във възможности и подобрения. Така се създава култура на безопасност сред целия екип – спокойно докладване на всички  потенциално опасни ситуации и настъпили инциденти и изготвяне  на анализи, за да се подобрят процесите. Провеждат се регулярни проверки за спазването на стъпките, изготвят се анализи и доклади и се предприемат мерки за подобрения.

Стремеж към непрекъснато подобряване на предлаганите услуги

JCI стандартите се фокусират върху най-съвременните стратегии за подобряване на ефективността, които помагат на здравните организации непрекъснато да подобряват безопасността и качеството на грижите, което може да намали риска от грешки или нискокачествени грижи, поради стремежа да се работи по всички съвременни правила, касаещи безопасността на пациентите, и по този начин - въздействие върху болничния престой и изхода от заболяването. Постигането на акредитация прави силно изявление пред общността относно усилията на организацията да предоставя услуги с най-високо качество и безопасност.