Почти една трета (31%) от възрастните по света, или приблизително 1,8 милиарда души, не са постигнали препоръчителните нива на физическа активност през 2022 г. Констатациите сочат тревожна тенденция на физическа неактивност сред възрастните, която се е увеличила с около 5% между 2010 г. и 2022 г.

Ако тенденцията се запази, прогнозите са, че нивата на неактивност ще продължат да се повишават до 35% през следващите 6 години.

Световната здравна организация (СЗО) препоръчва на възрастните 150 минути физическа активност с умерена интензивност или 75 минути физическа активност с висока интензивност седмично. Липсата на достатъчно движение води до по-голям риск от сърдечносъдови заболявания като инфаркт и инсулт, диабет тип 2, деменция и онкологични заболявания като рак на гърдата и дебелото черво.

Загриженост буди и фактът, че продължават да съществуват различия между половете и възрастта. Липсата на достатъчно физическа активност все още е по-разпространена сред жените в световен мащаб в сравнение с мъжете - 34% спрямо 29%. В някои страни тази разлика достига 20%.

В светлината на тези констатации СЗО призовава държавите да засилят прилагането на политиките си за насърчаване и създаване на условия за физическа активност чрез масов и обществен спорт, активен отдих и транспорт (ходене пеша, колоездене и използване на обществен транспорт), наред с други мерки.

Проучването е проведено от изследователи от СЗО заедно с колеги от академичните среди и е публикувано в списание The Lancet Global Health.